Riskhantering i praktiken

Riskhantering i praktiken

Utbildning

Riskhantering handlar om att hantera osäkerheter genom att systematiskt värdera och behandla de risker som påverkar en verksamhets förutsättningar att nå sina mål.


Utbildningen ger en djupgående förståelse för vad risker är och hur du  hanterar dem utifrån ISO 31000 Riskhantering – principer och riktlinjer.

 

På utbildningen går vi igenom ett ramverk för riskhantering och beskriver hur riskhantering kan planeras, utvecklas, implementeras, integreras och följas upp. Vidare ger utbildningen kunskap om hur risker kan hanteras inom ramen för befintliga ledningssystem, som exempelvis ISO 9001, ISO 14000 och ISO 22301.


Riktar sig till

Utbildningen vänder sig till dig med verksamhets- och/eller riskhanteringsansvar, som i ditt arbete behöver förmåga att identifiera och hantera risker; både strategiskt och operativt. 

Ur programmet

I utbildningen tar vi bland annat upp:

  • Riskhantering – bakgrund, omfattning och syfte
  • Policy, programledning och ramverk för riskhantering
  • Riskvärdering – identifiering, analys och värdering av risker
  • Kris- och kontinuitetshantering
  • Riskbehandling – riskkontroll och – finansiering
  • Kommunikation, rapportering, uppföljning och kultur
  • Hur risker kan hanteras inom olika ledningssystem så som IS0 9001, ISO 14001 och ISO 22301. 
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext