Skapa ett miljöledningssystem enligt nya ISO 14001:2015

Skapa ett miljöledningssystem enligt nya ISO 14001:2015

Utbildning

Världens mest kända och mest tillämpade standard för miljöledning – ISO 14001 - kom i en ny omarbetad och förbättrad version hösten 2015. Huvuddragen känns igen från den förra version av standarden men den nya versionen har ett tydligare fokus inom områden så som strategisk nytta, ledningens engagemang, livscykelperspektiv och faktisk miljönytta.  

 


Den nya versionen av ISO 14001-standarden är omarbetad i vissa delar och är nu ett än mer kraftfullt verktyg för att bedriva verksamheten på ett miljömedvetet sätt. Standarden beskriver hur du på ett effektivt sätt kan organisera, följa upp, utvärdera och redovisa miljöarbetet. Utbildningen ger dig djupare kunskaper i miljöledning enligt kraven i den nya versionen av ISO 14001:2015.

Du får insikt och metoder för hur du bygger upp ett fungerande miljöledningssystem enligt standarden och dess nya krav samt hur processen för certifiering går till. Vi genomför flera praktiska övningar för att skapa förståelse för hur ett miljöledningssystem kan leva upp till verksamhetens strategiska behov och standardens krav.


Riktar sig till

Utbildning för dig som ska införa, utveckla eller förbättra ett miljöledningssystem enligt kraven i nya ISO 14001:2015, t.ex. miljöchef, -samordnare, hållbarhetsansvarig, verksamhetsutvecklare.

Förkunskaper

För att på bästa sätt tillgodogöra dig utbildningen rekommenderar vi att du först går Grunderna i miljöledning enligt nya ISO 14001:2015 eller har motsvarande kunskaper.

Utbildningsmål

Efter utbildningen ska du:

 

 • ha en djupare förståelse för miljöledning, enligt nya ISO 14001:2015
 • veta hur du ska gå vidare för att utveckla ett miljöledningssystem
 • ha kännedom om hur du på ett praktiskt sätt kan använda ISO 14000-seriens standarder i arbetet med ständig förbättring av miljöprestanda
 • känna till hur du kan integrera miljöledning med andra ledningssystem

Ur programmet

 • Miljöledningssystemet – vad det ska uppnå?
 • Integrering i verksamheten och i befintlig ledningssystem
 • Kartläggning av organisationens sammanhang och dess intressenter
 • Miljöaspekter, miljölagstiftning samt andra risker och möjligheter
 • Ledningens åtaganden, miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner
 • Införande, övervakning och utvärdering av miljöledningssystemet
 • Livscykelperspektiv, miljöprestanda och ständig förbättring

Vad tycker tidigare deltagare?

"Kursen gav mig ett nytt sätt att se på organisationens miljöarbete. Det blev enklare att identifiera hur vi utifrån det systematiska angreppssättet ska gå vidare för att nå tydliga resultat. Dessutom fick jag nya kontakter och inspirerande insyn i hur andra ser på miljöledning."

Anna-Lena Vejdal, Utredare, Linköpings Universitet 

Tips inom ämnet

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext