Grunderna i miljöledning enligt nya ISO 14001:2015

Grunderna i miljöledning enligt nya ISO 14001:2015

Utbildning

Världens mest kända och mest tillämpade standard för miljöledning – ISO 14001 - kom i en ny omarbetad och förbättrad version hösten 2015. Huvuddragen känns igen från den förra version av standarden men den nya versionen har ett tydligare fokus inom områden så som strategisk nytta, ledningens engagemang, livscykelperspektiv och faktisk miljönytta.    


Den nya versionen av ISO 14001-standarden är omarbetad i vissa delar och är nu ett än mer kraftfullt verktyg för att bedriva verksamheten på ett miljömedvetet sätt. Standarden beskriver hur du på ett effektivt sätt kan organisera, följa upp, utvärdera och redovisa miljöarbetet. Utbildningen ger dig en introduktion till miljöledning enligt den nya och omarbetade versionen ISO 14001:2015 och visar på nyttan och vinsterna med att införa ett miljöledningssystem. Vi behandlar hela resan, från kartläggning av organisationens omvärld och förutsättningar till uppföljning av genomförda åtgärder samt vad en certifiering kan tillföra.


Riktar sig till

Utbildning för dig som vill ha en introduktion till miljöledning enligt nya ISO 14001:2015. Du har ingen eller mycket begränsad kunskap/erfarenhet från tidigare arbete med  miljöledning.

Förkunskaper

För att ta till dig utbildningens innehåll på bästa sätt bör du ha viss allmän miljökunskap.

Utbildningsmål

Efter utbildningen ska du:

  • förstå drivkrafter och möjligheter med miljöledning men även känna till de vanligaste fallgroparna samt nyttan med certifiering
  • känna till innehållet i nya ISO 14001:2015 och omfattningen av att införa ett miljöledningssystem
  • kunna informera om vad ett miljöledningssystem enligt nya ISO 14001:2015 innebär.

Ur programmet

  • Varför ska man ha ett miljöledningssystem?
  • Grunderna i den nya versionen av standarden ISO 14001:2015
  • Vad är en miljöaspekt och vad menas med begreppen risker och möjligheter?
  • ISO 14000-serien som verktyg för systematiskt miljöarbete
  • Ledningssystem och integrering
  • Praktiska tips vid införande- vinster och fallgropar

Vad tycker tidigare deltagare?

“Kursen gav mig ett nytt sätt att se på organisationens miljöarbete. Det blev enklare att identifiera hur vi utifrån det systematiska angreppssättet ska gå vidare för att nå tydliga resultat. Dessutom fick jag nya kontakter och inspirerande insyn i hur andra ser på miljöledning.”

Anna-Lena Vejdal, Utredare, Linköpings Universitet

Tips inom ämnet

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext