Revisionschecklista för medicintekniska verksamheter.
Ledningsssystem för kvalitet enligt SS-EN ISO 13485:2016
Magnifier

Revisionschecklista för medicintekniska verksamheter. Ledningsssystem för kvalitet enligt SS-EN ISO 13485:2016

Böcker & verktyg · Handbok
SIS HB 371
Revisionschecklista för medicintekniska verksamheter.
Ledningsssystem för kvalitet enligt SS-EN ISO 13485:2016
795 SEK
81,49 €

Paket: Revisionschecklista för ISO 13485:2016

Läs mer »
  • 1 st·HANDBOK Revisionschecklista för medicintekniska verksamheter. Ledningsssystem för kvalitet enligt SS-EN ISO 13485:2016
  • 1 st·HANDBOK Revisionschecklista för medicintekniska verksamheter. Ledningsssystem för kvalitet enligt SS-EN ISO 13485:2016. Wordfil
Normalpris 1.590 SEK (162,98 €)
Paketpris 995 SEK (101,99 €)

Den här boken är ett arbetsmaterial som är tänkt att vara en praktisk hjälp vid utformning,
upprätthållande och kontroll av ett kvalitetssystem enligt SS-EN ISO 13485:2016. Checklistorna
utgår från SS-EN ISO 13485:2016 och de innehåller förslag på frågor som kan
ställas och kontroller som kan göras för att verifiera att kraven i standarden är uppfyllda.
Till vissa avsnitt finns dessutom en ”hjälptext” som beskriver tolkning av krav, hur ett visst
krav kan uppfyllas, tips på tillämpning av krav eller vad revisorn kan leta efter vid revisionen.
Checklistorna har även en kolumn för anteckningar som kan användas i samband med den
praktiska kontrollen för att notera observationer (positiva och negativa).
Boken vänder sig till personer som ska genomföra interna revisioner på företag som tillhandahåller
medicintekniska produkter eller tjänster. Med checklistorna kontrolleras
uppfyllelse av kraven i standarden SS-EN ISO 13485:2016 och revisorn kan enkelt komplettera
checklistorna med frågor och kontroller som är specifika för verksamheten. Boken
kan med fördel även användas av projektledare, kvalitetsansvarig, VD, processägare m.fl.
som ska ansvara för eller vara delaktiga i införande och upprätthållande av ett kvalitetsledningssystem
enligt SS-EN ISO 13485:2016. Checklistorna kan då användas för att på ett
systematiskt sätt analysera verksamhetens (kvalitetsledningssystemets) aktuella status och
utifrån denna definiera vad verksamheten ska göra för att uppfylla kraven på det bästa och mest
kostnadseffektiva sättet.

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext