Rollen som kvalitets- och miljösamordnare

Rollen som kvalitets- och miljösamordnare

Utbildning

Hur lyckas du i rollen som ansvarig för organisationens systematiska kvalitets- eller miljöledning? Vilka resurser bör du ha till ditt förfogande? Hur får du ledningen med dig? Med denna kurs hjälper vi dig komma vidare i arbetet.


Utbildningen hjälper dig att förstå och definiera din roll. Vi tar upp erfarenheter och vanliga svårigheter samt hur du som samordnare kan bidra till ständig förbättring.


Riktar sig till

För dig som är eller ska bli samordnare för ett fungerande ledningssystem. Du behöver ha viss förståelse för och erfarenhet av kvalitets- eller miljöarbete respektive kvalitets- eller miljöledningssystem.

Utbildningsmål

Efter utbildningen ska du:

  • förstå och definiera din roll som samordnare för organisationens ledningssystem
  • känna till några effektiva metoder för att kommunicera med dina medarbetare i syfte att engagera dem i arbetet
  • kunna stödja din ledning i dess arbete med att utveckla ledningssystemet.

 

Tips inom ämnet

Ur programmet

  • Roller en ledningssystemsamordnare kan och bör ha i förbättringsarbetet
  • Hur man förbättrar organisationens prestanda genom att utveckla processerna
  • Hur man styr och stöttar ledningen i arbetet med att utveckla ledningssystemet
  • Områden och metaforer för offensiva förbättringar.

Vad tycker tidigare deltagare?

“Jag är nöjd med kursdagen och det känns bättre och bättre ju mer den får smälta in. Jag tycker att jag fick bra verktyg och bra exempel på hur man ska tänka i sitt arbete.”

Åsa Falck, Miljöledningssamordnare Huddinge Kommun

SIS HB 399 SIS HB 399 Mål och mått
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext