Grunderna i kvalitetsledning enligt nya ISO 9001:2015

Grunderna i kvalitetsledning enligt nya ISO 9001:2015

Utbildning

Kvalitetsledning handlar i grunden om att engagera chefer och medarbetare i att skapa nöjda kunder och en kostnadseffektiv verksamhet. ISO 9000-seriens standarder är kraftfulla verktyg i arbetet med att bygga upp, utveckla och förbättra verksamheten oavsett organisationens storlek och verksamhetsinriktning.

 


Utbildningen ger dig en introduktion till kvalitetsledning och förklarar nyttan med ett kvalitetsledningssystem. En detaljerad genomgång av ISO 9001 ingår där du lär dig tolka standarden och förstå vad den innebär i praktiken. Tyngdpunkten ligger på att avdramatisera standarden och skapa förståelse för hur ett verkningsfullt ledningssystem för kvalitet kan utformas. Vi tar också upp hur andra ledningssystem så som t.ex. miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (OHSAS 18001) kan samordnas/integreras i ledningssystemet.

 

 


Riktar sig till

Utbildningen vänder sig till alla som, oberoende av arbetsuppgifter, önskar en grundläggande förståelse för kvalitetsarbetet  och ledningssystem generellt. Om du t.ex. ska arbeta som kvalitetsansvarig/-samordnare/-chef eller internrevisor får du mycket nytta av kursen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Utbildningsmål

Efter utbildningen ska du:

• ha grundkunskap om ISO 9001, ledningssystem generellt samt certifiering
• känna till nyttan med kvalitetsledningssystem samt förstå hur det kan vara en effektiv grund för verksamhetsutveckling
• känna till viktiga framgångsfaktorer för en lyckad implementering av ISO 9001.

Ur programmet

 • Vad är kvalitet och varför arbeta med kvalitetsledning?
 • De 7 ledningsprinciperna för kvalitet
 • Fördelarna med att använda ISO 9001 och genomgång av standarden
 • Väsentliga avsnitt i standarden t.ex.:
  • Dokumentstyrning
  • Omvärldsbevakning
  • Riskhantering
  • Intern revision och “Ledningens genomgång”
 • Introduktion till processinriktning
 • Gemensamma drag för olika typer av ledningssystem (t.ex. miljö, arbetsmiljö & informationssäkerhet)
 • Att leda och engagera medarbetare
 • Hur projektet för införandet av ett ledningssystem bör läggas upp
 • Fallgropar vid införandet

Vad tycker tidigare deltagare?

“För mig kom kursen precis i rätt tid och det kan ha varit avgörande för att jag tyckte att kursen var väldigt bra. Jag var precis i startgroparna för att påbörja arbetet med att ta fram ledningssystem på vårt företag. Det var många bra exempel som togs upp som jag idag använder mig av. Läraren var pedagogisk och lyhörd. Lokalerna trevliga och all administration fungerade bra."

 Annika Wrenkler, Verksamhetsutvecklare, Karnag AB

Tips inom ämnet

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext