Intern revision - Grundkurs

Intern revision - Grundkurs

Utbildning

Den interna revisionen är ett kostnadseffektivt verktyg för att utveckla alla typer av verksamheter.  Resultatet från den interna revisionen ska både användas som ett beslutsunderlag för ledningen och fungera som ett verktyg i det ständiga förbättringsarbetet. Alla organisationer som är certifierade enligt ISO:s ledningssystem behöver göra återkommande internrevisioner.


Internrevisorns roll är viktig för att planera, driva och genomföra arbetet med revisionerna. På den här två-dagars utbildningen lär du dig att planera, utföra och rapportera en internrevision av ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 


Riktar sig till

Utbildningen för dig som ska bli intern revisor eller ansvara för interna revisioner i verksamheten.

 

Förkunskaper

För att på bästa sätt tillgodogöra dig kursen bör du ha grundläggande kunskaper om ledningssystem och någon av standarderna ISO 9001ISO 14001 eller OHSAS 18001.

Utbildningsmål

Efter utbildningen kommer du att:

  • veta hur du planerar, genomför, rapporterar och följer upp interna revisioner
  • förstå den interna revisionens funktion och syfte i organisationen
  • kunna utarbeta ett revisionsprogram utifrån verksamhetens mål och strategier
  • kunna kommunicera resultatet av internrevisionen på ett konstruktivt sätt

Ur programmet

  • Syftet och mål med interna revisioner
  • Organisera och initiera revisioner - revisionsprogram
  • Förbereda en revision – revisionsplan
  • Genomföra, rapportera och följa upp
  • Avvikelser och korrigerande åtgärder.

Vad tycker tidigare deltagare?

 “Kursen var väldigt lärorik, inspirerande och nyttig för min roll som intern revisor. Jag var lite negativ mot hela internrevisionsrollen men efter denna kurs så har jag bara haft positiva erfarenheter."

Maria Andersson, Uppsala Asfaltsanläggningar AB

Tips inom ämnet

Du som ska bli intern revisor för miljö- eller arbetsmiljöledning och saknar kunskaper om området rekommenderas att även gå Miljöledning för revisorn enligt nya ISO 14001 och/eller Arbetsmiljöledning för revisorn.

För dig som arbetat en tid som intern revisor rekommenderas Ta tempen på din verksamhet - nå högre höjder med hjälp av internrevision

Utbildningspaket

Du får 3 utbildningsdagar för 15 120 kr kr (ord. 18 900 kr). I paketet ingår:

 

Du får 4 utbildningsdagar för 20 240 kr kr (ord. 25 300 kr). I paketet ingår:

Paketpriser gäller vid samtidig anmälan. Ange "paketpris".

I samarbete med


Denna kurs tillsammans med Miljöledning för revisorn enligt nya ISO 14001 är granskad och godkänd av Miljörevisorer i Sverige (MIS). Läs mer här!

MIS

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext