Frukostseminarium om Framtidens Industri

Frukostseminarium Veckans Affärer

Den 20 mars bjuder SIS och Veckans Affärer in till ett frukostseminarium på temat framtidens industri. Mikael Damberg inleder frukostseminariet.


Välkommen till ett frukostseminarium där vi fokuserar på regeringens nyindustrialiseringsstrategi och hur svenska industriföretag kan använda sig av standardisering som ett verktyg för att nå sina affärsmål, öka innovation och konkurrenskraft samt handel och export. I en paneldebatt med bland andra Näringsdepartementet, Vinnova och Swerea lyfter vi dessa frågor.


Här kan du läsa intressanta artiklar om ämnet:


>  Standarder en del av regeringens satsning på innovation
Regeringen vill satsa på innovation för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Standardisering är ett av de områden som får pengar via Vinnova i den nya innovationssatsningen...

>  Möt Lina Orbéus, standardiseringschef på Scania
Resultat och människors utveckling-det är faktorer som driver Lina Orbéus i hennes arbete. Här berättar Scanias standardiseringschef om de utmaningar företaget står inför när digitalisering suddar ut gränserna mellan patent och standard.

>  Myt att stora företag inte kan vara innovativa - Sony jobbar systematiskt
Sony arbetar systematiskt med innovations management. Här delar Johan Grundström Eriksson, globalt ansvarig för utvecklingen av Sony Mobiles ledningssystem, med sig av erfarenheten att bygga innovationsförmåga.


 
Vilka standarder ska vi ha i framtiden? Var med och påverka