Medlem

SIS är öppet för alla. Företag, myndigheter, ideella organisationer och ekonomiska föreningar – alla är lika välkomna.

SIS är en ideell förening. Föreningens medlemmar representerar olika delar av samhället; företag, myndigheter och organisationer. Alla har det gemensamt att de har behov av standarder, eller standardisering.

Föreningens uppdrag är:

  • att möjliggöra inflytande för företag, myndigheter och organisationer på överenskommelser, som vi kallar standarder
  • att sprida information om arbetet och resultatet
  • att bevaka och påverka regelverket från ett svenskt perspektiv.

Medlemskapet är öppet för alla och medlem blir man genom att betala en årlig medlemsavgift. Se vidare villkor för medlemskap.

Medbestämmande i föreningen utövar man på årsmötet (fullmäktige), SIS högsta beslutande organ. I föreningen finns ett kansli som har till uppgift att serva medlemmar med standardiseringsexpertis och administration. Läs mer om föreningen i SIS stadgar.

Som medlem hålls man löpande uppdaterad med aktuell information och senaste nytt. Dessutom får medlemmar tillgång till förmåner och rabatter. Läs om aktuella förmåner och rabatter.

Här ansöker du om medlemskap SIS

Medlem

 
Vilka standarder ska vi ha i framtiden? Var med och påverka
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext