Talare - Servicerobotar inom vård och omsorg, 22 maj

 

Amy Loufti, Professor Örebro Universitet

Amy delar med sig av sina erfarenheter av att driva EU-projekt, såsom GiraffPlus, där robotiklösningar har testats i riktig hemmiljö utanför labbet och tekniken således möter konkreta behov och blir satt på prov. Hon beskriver även processen att få vårdtagarens behov att möta tekniken och hur denna process hanterats i projekten. (Presentationen hålls på engelska.)

 

 

Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care

Catharina talar om marknaden för servicerobotik i Sverige och de utmaningar, möjligheter och frågeställningar hon möter som VD för Camanio Care. Bolaget erbjuder flertalet användarvänliga produkter och tjänster, exempelvis JustoCat och Bestic som förbättrar vardagen för användare.

 

Karl-Erik Westman, Myndigheten För Delaktighet, MFD

Karl-Erik är ordförande för den svenska standardiseringskommittén Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Han talar om vikten av att skapa tekniska lösningar som är kognitivt tillgängliga och anpassade efter den individuella brukaren, och behovet av att anpassa infrastrukturen så att olika funktioner kan samarbeta med varandra på ett okomplicerat sätt.

 

Lennart Karlsson, VD Blue Ocean Robotics Sweden AB

Lennart talar om vilka möjligheter han ser för robotiklösningar att omfördela resurser inom hälsa och sjukvård och frigöra tid för den mänskliga omsorgen. Han talar även om de utmaningar han möter i implementeringsfasen. Blue Ocean Robotics har flertalet produkter i sitt sortiment innefattande bland annat robotar för transport, städ och kommunikation.  

 

Gurvinder S. Virk, Professor och forskare inom robotik, teknisk direktör InnoTecUK och verksam inom Clawar

Gurvinder har arbetat inom robotforskning sedan 1995 och varit involverad i ett stort antal internationella projekt. Han är också ordförande för de arbetsgrupper inom det internationella standardiseringsorganet ISO som hanterar servicerobotik. Gurvinder belyser det arbete som pågår inom servicerobotik internationellt och ger sin syn på de utmaningar och möjligheter som föreligger inom området. (Presentationen hålls på engelska.)

 
Vilka standarder ska vi ha i framtiden? Var med och påverka
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext