Framtidsdagen


SIS sökte tillsammans med Veckans Affärer den häftigaste innovationen 2016 - och landets största innovationsfrämjare. Här har vi vinnarna!

 

På Framtidsdagen den 30 november försökte vi besvara frågan om var de bästa innovationerna i Sverige skapas idag och hur vi ska behålla och utveckla innovationstakten.

Dagen avslutades med en prisutdelning av Svenska innovationspriset 2016 och vinnare i kategorin produkt/tjänst blev Cellink och i kategorin innovationsfrämjare, Pär Hedberg, Sting.


Här kan du läsa intressanta artiklar som främjar innovation:


Innovationsarbetet ger mätbara resultat
Innovationsarbete vinner på att det sker strukturerat. Det menar Magnus Karlsson på Ericsson. Ökad innovationsförmåga stärker dessutom konkurrenskraften. Nu kommer nya standarder inom systematisk innovationsledning.


”Systematisk innovationsledning höjer Sveriges konkurrenskraft”

Satsningar på systematisk innovationsledning skulle kunna höja hela Sveriges konkurrenskraft. Det säger Barbro Lagerholm, projektledare på forskningsinstitutet Swerea IVF.Innovationsområden

På SIS arbetar vi intensivt med att ta fram nya standarder inom smarta städer, nyindustrialisering, robotar och 3D-teknik, och vi vet att det kommer behövas många fler.

SIS har flera kommittéer med engagerade deltagare som tillsammans arbetar fram riktlinjer och standarder på områdena. Det finns många exempel på hur vi kan lösa livsmedelsförsörjningen i framtiden, ett är att börja odla frukt och grönsaker på tak i storstäder. Digitaliseringen är en stor satsning som påverkar den svenska industrin där globala standarder underlättar och ger möjlighet till ökad export.
 
Vilka standarder ska vi ha i framtiden? Var med och påverka