Villkor för kommittéarbetet

Överenskommelse
För att delta i en teknisk kommitté (SIS/TK) tecknas en överenskommelse mellan SIS och det företag eller organisation som vill delta. Företaget/organisationen utser en representant att delta i den aktuella kommittén.

Fakturering
Avgiften (projektavgift) för att delta i en teknisk kommitté (SIS/TK) faktureras normalt under det första kvartalet. Finansiärernas representanter (dvs. deltagarna i kommittén) tar årligen ett gemensamt beslut om nästa års avgift. Fakturan skickas till den som deltar i kommittén, om inget annat är överenskommet.

Förlängning och uppsägning
Överenskommelsen förlängs automatiskt årsvis till det sägs upp. Uppsägningen ska ske skriftligen till SIS senast den 15 oktober året före det aktuella förlängningsåret. Överenskommelsen fortsätter att gälla även vid byte av deltagare.


Läs mer om att vara medlem i SIS

Överlåtelse av upphovsrätt
För att SIS ska kunna framställa exemplar av och göra standarder tillgängliga för allmänheten måste experter som deltar i standardiseringsarbete överlåta upphovsrätten till SIS.

Läs mer om överlåtelse av upphovsrätt

 
Vilka standarder ska vi ha i framtiden? Var med och påverka
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext