Överlåtelse av upphovsrätt till SIS, Swedish Standards Institute

För att SIS ska kunna göra standarder tillgängliga för allmänheten och fullgöra sitt åtagande gentemot ISO och CEN måste experter som deltar i standardiseringsarbete överlåta upphovsrätten till SIS.

En standard är att betrakta som ett s.k. kollektivt verk. Upphovsrätten till ett sådant verk tillhör ursprungligen alltid de fysiska personer, författarna, som skapat verket d.v.s. de experter/projektdeltagare som utarbetar standarden.

För att SIS ska kunna sälja standarder måste deltagarna i kommittén ge SIS (eller andra samarbetsorganisationer) rätt att utnyttja de s.k. ekonomiska rättigheterna till verket. Överlåtelsen omfattar en rätt för SIS att själv eller genom vidareöverlåtelse eller licens till annan, till exempel annat bolag inom SIS koncernen eller andra samarbetsorganisationer såsom Comité Européen de Normalisation (CEN) eller International Organization for Standardization (ISO), förfoga över hela eller delar av materialet.

För ytterligare information om upphovsrätt är du välkommen att kontakta SIS Förlag, på telefon 08 - 555 523 00.

 
Vilka standarder ska vi ha i framtiden? Var med och påverka
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext