SS 8760000:2013

Vårdhundsteam inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering för vuxna efter förvärvad hjärnskada - Krav på utbildning

Standard · Svensk standard
SS 8760000:2013

Status

Gällande

PDF

1.025 SEK
105,33 €

Tryckt

1.025 SEK
105,33 €

PDF + Tryckt

1.640 SEK
2.050 SEK

Denna standard anger krav och rekommendationer för utbildning som syftar till professionellt arbete med vårdhund inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering för vuxna efter förvärvad hjärnskada. I standarden beskrivs behörighetskrav, utbildningsplan samt kravspecifikation för teoretiskt prov och certifiering av vårdhundsförare och vårdhund.

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext