SS 50321

Takkonstruktioner - Taklutning

Standard · Svensk standard
SS 50321

Status

Gällande

PDF

395 SEK
41,29 €

Tryckt

395 SEK
41,29 €

PDF + Tryckt

632 SEK
790 SEK

Standarden anger lutningen på de delar av takstommen på vilka yttertaket vilar, d.v.s lutningen på överytan på takbalkar, takstolar, takfackverk o. d. Takbeläggningen kan i vissa fall ha annan lutning.


Standarden avser inte flacka inåtlutande tak.

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext