SS 50321

Takkonstruktioner - Taklutning

Standard · Svensk standard
SS 50321

Status

Gällande

PDF

375 SEK
38,63 €

Tryckt

375 SEK
38,63 €

PDF + Tryckt

600 SEK
750 SEK

Standarden anger lutningen på de delar av takstommen på vilka yttertaket vilar, d.v.s lutningen på överytan på takbalkar, takstolar, takfackverk o. d. Takbeläggningen kan i vissa fall ha annan lutning.


Standarden avser inte flacka inåtlutande tak.

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext