SS 21054:2009

Area och volym för husbyggnader - Terminologi och mätregler

Standard · Svensk standard
SS 21054:2009

Status

Gällande

PDF

1.255 SEK
128,64 €

Tryckt

1.255 SEK
128,64 €

PDF + Tryckt

2.008 SEK
2.510 SEK

I denna standard ges definitioner av area- och volymbegrepp, information om tillämpning och omfattning, samt regler för beräkning och redovisning av area och volym hos husbyggnader och delar av husbyggnader.

Denna standard är avsedd att tillämpas vid area- och volymberäkning för alla slags husbyggnader. Den gäller för både nyproduktion och i befintligt bestånd. Den kan användas såväl vid planering och projektering som vid bygglov, taxering, värdering, hyressättning, förvaltning samt för statistisk bearbetning etc.

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext