SS-ISO 10303-21

Industriautomation - Produktdefinitionsdata, representation och överföring - Del 21: Metoder för konkret utförande: Klartextkodning av den överförda datastrukturen (ISO 10303-21:2002, IDT)

Standard · Svensk standard
SS-ISO 10303-21

Status

Upphävd

Ersatt av

PDF

1.255 SEK
128,64 €

Tryckt

1.255 SEK
128,64 €

PDF + Tryckt

2.008 SEK
2.510 SEK

This part of ISO 10303 specifies an exchange structure format using a clear text encoding of productdata for which the conceptual model is specified in the EXPRESS language (ISO 10303-11). Theexchange format is suitable for the transfer of product data among computer systems.

The mapping from the EXPRESS language to the syntax of the exchange structure is specified. AnyEXPRESS schema can be mapped onto the exchange structure syntax.

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext