Svetsstandard. Kvalitet, konstruktion och svetsbeteckningar
Magnifier

Svetsstandard. Kvalitet, konstruktion och svetsbeteckningar

Böcker & verktyg · Handbok
SIS HB 531
Svetsstandard. Kvalitet, konstruktion och svetsbeteckningar

Innehållsförteckning

PDF

Välj

2.395 SEK
246,11 €

Standarder för svetsning är i likhet med materialstandard och
standard för oförstörande provning viktiga grunddokumentvid
utformning av svetsade produkter och konstruktioner.
Sedan föregående utgåva, som publicerades i mars 2015, har
nya utgåvor av SS-EN ISO 3834-5:2005/T1:2007 Kvalitetskrav
för smältsvetsning av metalliska material - Del 5: Referenser
med vilka överensstämmelse är nödvändig för att hävda överensstämmelse
med kvalitetskraven i ISO 3834-2, ISO 3834-3 eller
ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2015) och SS-EN ISO 9692-3:2016
Svetsning och besläktade förfaranden - Rekommendationer för
fogutformning - Del 3: MIG- och TIG-svetsning av aluminium
och dess legeringar (ISO 9692-3:2016) publicerats och är inkluderade
i denna 8:e utgåva av SIS handbok 531.
SS-EN ISO 3834-5:2005/T1:2007 är upphävd och utgår ur
handboken.
Boken vänder sig till dig som konstruerar svetsade produkter
och som bereder, leder och kontrollerar svetsningsarbeten.

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext