SS-EN ISO 19011:2011

Vägledning för revision av ledningssystem (ISO 19011:2011)

Standard · Svensk standard
SS-EN ISO 19011:2011

Status

Gällande

PDF

1.465 SEK
152,26 €

Tryckt

1.465 SEK
152,26 €

PDF + Tryckt

2.344 SEK
2.930 SEK

Varje företag eller annan organisation behöver veta hur väl den egna verksamheten fungerar t.ex. ifråga om kvalitet eller miljö, och ibland också hur leverantörer uppfyller krav. Revisioner är ett effektivt verktyg för att ta reda på detta, då ett syfte också kan vara att hitta förbättringsmöjligheter.

Den välkända standarden ISO 19011 har använts sedan 2002 för att få råd och idéer när det gäller sådana revisioner. Den har också tillämpats som kravstandard i certifieringssammanhang. Standarden har nu utkommit i en ny, förbättrad utgåva.

Några större skillnader jämfört med den första utgåvan är:

  • standarden rör inte bara revision av kvalitets- och miljöledningssystem utan revision av vilket ledningssystem som helst,
  • inriktningen är främst mot intern revision och revision av leverantörer, medan en annan standard, ISO/IEC 17021, gäller för certifieringsrevision,
  • metoder för revision på distans och begreppet risk har införts,
  • sekretess har förts in som en ny revisionsprincip,
  • avsnitten om revisionsprogram, genomförande av revisioner och revisorers kompetens har omarbetats till struktur och innehåll,
  • processen för att fastställa och utvärdera revisorskompetens har förstärkts, och exempel på nödvändig kompetens inom ett flertal ämnesområden finns i en bilaga A,
  • tilläggsinformation har införts i en omfattande bilaga B, vilket har medfört att rutorna med praktisk hjälp tagits bort,
  • ytterligare vägledning kommer att vara tillgänglig på webbplatsen www.iso.org/19011auditing.

 
Provläs som pdf
 
Andra har köpt
   
 
Utbildningar
   
 
Handböcker
   
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext