SIS-ISO/TR 14969:2005

Medicintekniska produkter - Kvalitetsledningssystem - Vägledning till tillämpningen av ISO 13485:2003

Standard · Tekniska rapporter
SIS-ISO/TR 14969:2005

Status

Upphävd

PDF

1.395 SEK
145,81 €

Tryckt

1.395 SEK
145,81 €

PDF + Tryckt

2.232 SEK
2.790 SEK

Denna Tekniska Rapport ger vägledning vid utveckling, införande och bevarande av ett kvalitetsledningssystem som strävar efter att uppfylla kraven från ISO 13485.
Den vänder sig till organisationer som konstruerar och utvecklar, tillverkar, installerar och utför service av medicintekniska produkter, eller som konstruerar, utvecklar och tillhandahåller tillhörande tjänster.


Den ger vägledning angående kvalitetsledningssystem för ett brett urval av medicintekniska produkter och tillhörande tjänster. Sådana medicintekniska produkter inkluderar aktiva, icke-aktiva, implanterbara och icke-implanterbara medicintekniska produkter samt in vitro diagnostiska medicintekniska produkter.


Vägledningen i denna Tekniska Rapport kan vara användbar som bakgrundsinformation för de som bedömer kvalitetsledningssystem så som Anmälda organ och myndigheter. 
SS-EN ISO 13485 specificerar kvalitetsledningssystemskraven för medicintekniska produkter för regulatoriska syften.

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext