2015-09-08 - Pressmeddelande

Sverige först ut med standard för hjärtsäker zon

Över 10 000 människor drabbas årligen av hjärtstillestånd men bara 500 överlever. I dag publicerar SIS, Swedish Standards Institute en ny standard för hjärtsäker zon. Målet är att rädda fler liv.

Fakta

Read this press release in English: 

Sweden first with standard for public access AEDs

Hjärtstartare finns bland annat på gym, flygplatser, hotell och restauranger samt på många arbetsplatser. SIS standard gäller för hur man använder en hjärtstartare och vad som gäller för att en plats ska vara ”hjärtsäker” vad gäller drift, underhåll och utbildning.

 

I kommittén som utvecklat den svenska standarden har följande organisationer deltagit: Cardio Life; Dahl Medical; Hjärt-Lungfonden; HLR Konsulten Sverige; Laerdal Medical; Mediq Sverige; Physio-Control; Svenska HLR-rådet;
Svenska Livräddningssällskapet; Vårdförbundet, Zoll International Holding. 

 

– Kommitténs mål har varit att utveckla en standard som kvalitetssäkrar handhavandet av och informationen om hjärtstartare så att fler liv kan räddas. Så vitt vi känner till är detta den första standarden i sitt slag i Europa, säger Tuula Cammersand, projektledare för den tekniska kommittén på SIS, Swedish Standards Institute.  

 

Standarden definierar bland annat:

  • Vad är en hjärtsäker zon?
  • Vilka krav bör ställas på handhavande, utbildning, service och underhåll?
  • Vilka krav bör ställas för tillgänglighet, ansvar och registrering?
  • Hur kan vi underlätta för den som tillhandahåller hjärtstartare?
  • Hur kan vi gynna användningen för att på så sätt rädda liv?
  • Hur kan standarden användas som upphandlingsunderlag?

 

– Vi är många som jobbar aktivt för att få fler hjärtstartare i samhället och sprida kunskapen om HLR, då vi idag vet att det är enda chansen till större överlevnad vid hjärtstopp. Eftersom efterfrågan på hjärtstartare ökar så finns det ett stort behov av en gemensam standard, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden. 

 

Ladda ned standarden kostnadsfritt här

Standarden SS 280000 Hjärtsäker zon – Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården – Generella krav och rekommendationer är bekostad av HLR-rådet och Hjärt-Lungfonden.

 

Mer information:  
Projektledare SIS, Tuula Cammersand, 0709-48 06 79
Pressansvarig SIS, Emelie Robertsson, 0704-26 05 91

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext