2014-04-29 - Pressmeddelande

Ny standard ska göra det enklare att förstå pensionsinformationen

En svensk standard för termer inom pensionsområdet har tagits fram. Syftet är att öka förståelsen av pensionsinformationen, oavsett från vilken aktör informationen kommer.

Enklare pensionsinformationBakgrunden till arbetet har varit ett behov av ett bättre och mer enhetlig språkbruk hos olika aktörer inom pensionsbranschen. Ett gemensamt och förenklat språk underlättar kommunikationen och förståelsen av pensionsinformationen. Ett led i det arbetet är den gemensamma standard för termer och begrepp inom pensionsbranschen som nu finns klar hos SIS, Swedish Standards Institute.
   – Pensionsinformation kan upplevas som svår. Därför är det viktigt att aktörerna i branschen använder gemensamma termer och begrepp i kontakt med sina kunder, säger Marie Hosinsky, ekonom på Svensk Försäkring och ordförande i SIS kommitté som har tagit fram standarden. 

Behovet av ett enhetligt språkbruk och gemensamma termer har funnits länge i branschen. Sedan tidigare finns en ordlista, Pensionsorden. Den har fungerat som förlaga till den nya standarden.
   – Vår förhoppning är att standarden ska bidra till att det blir lättare för pensionssparare och pensionärer att ta till sig pensionsinformationen, säger Atosa Anvarizadeh, verksamhetsutvecklare på Pensionsmyndigheten och vice ordförande i SIS kommitté för pensionstermer.

Standarden riktar sig i första hand till pensionsbranschen, till exempel pensionsinstitut, försäkringsbolag, konsumentorganisationer samt myndigheter.
   – För att underlätta ytterligare för konsumenterna kommer SIS kommitté ta fram en populärversion av standarden, som på ett enkelt sätt förklarar de olika begreppen och termerna. Populärversionen kommer att bli klar under 2014 och går då att ladda ner kostnadsfritt på sis.se, säger Pontus Lyckman, projektledare på SIS.

 

Deltagare i SIS kommittté Pensionstermer är Pensionsmyndigheten, Svensk Försäkring, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Sveriges konsumenter, PTK, Collectum och Fora.
Standarden, SS 40000:2014 - Pensionstermer, kan laddas ned kostnadsfritt på www.sis.se.

 

För mer information:
Pontus Lyckman, projektledare SIS, 070-441 75 81, pontus.lyckman@sis.se
Lovisa Krebs, pressansvarig SIS, 0709-480 660, lovisa.krebs@sis.se  
Marie Hosinsky, Svensk Försäkring, 0704-839 816, marie.hosinsky@insurancesweden.se
Atosa Anvarizadeh, Pensionsmyndigheten, 010- 454 22 16, atosa.anvarizadeh@pensionsmyndigheten.se 

 

Fotograf Magnus Glans

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext