2016-10-01 - Nyhet

Välkommen i hela världen – standard mot mutor

Hittills har företag och organisationer haft en rad riktlinjer och policys som stöd i arbetet mot korruption. Nu kommer också en certifieringsbar internationell standard. Med ISO 37001 får företag, offentlig sektor och ideella organisationer stöd att förebygga, upptäcka och hantera mutor.

Fakta


Om SIS


SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.


SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor.

Läs mer >Korruption och mutor i affärsammanhang är ett internationellt och nationellt problem. ISO:s bidrag i arbetet för organisationers etik och moral har redan resulterat i ISO 26000, Vägledning för socialt ansvarstagande, som kom 2010. Standarden kan följas upp med en extern granskning men är inte certifieringsbar. ISO:s arbete med ett nytt ledningssystem mot mutor, ISO 37001, inleddes 2013 och bygger på en brittisk förlaga. Ett 40-tal länder i ISO-samfundet samarbetar kring den nya standarden. 

 

I Sverige drivs arbetet av SIS och en arbetsgrupp inom kommittén för socialt ansvarstagande, TK 478. Helena Sjöholm är ordförande för den svenska arbetsgruppen. Hon arbetar också med styrelse- och ledarskapsutveckling på konsultföretaget Direndi och ser den nya standarden som ett värdefullt verktyg för hållbart ledarskap. Helena Sjöholm framhåller också ISO:s uppdrag med att skapa verksamhetsnytta för företag och organisationer. 

 

 – I dag är frågan om etik och moral aktuell och mycket viktig. Det märks bland annat på engagemanget från länderna i ISO-samfundet. Det finns en enorm samsyn om vikten av denna standard. ISO 37001 är utvecklad för att vara en konkret hjälp för alla typer av företag och organisationer i deras arbete mot mutor och korruption. 

 

Standarden har samma struktur som, och kan alltså enkelt kopplas ihop med, andra ledningssystem från ISO. Och precis som ISO 9001 och ISO 14001 lägger ISO 37001 ansvaret för ledningssystemets implementering hos företagens ledning. 

 

– Jag tycker att det är väldigt bra att standarden så tydligt hanterar ledningens roll. Etik och moral är en hygienfaktor för ansvarsfullt ledarskap i dag, säger Helena Sjöholm.  

 

Arbetsgruppen på SIS har haft en givande dialog om vissa sakfrågor med IMM, Institutet mot mutor, och TI Sverige, Transparency International. Båda organisationerna har också varit svenska remissinstanser, tillsammans med bland andra Riksenheten mot korruption. Helena Sundén, generalsekreterare för Institutet mot mutor, tycker att standarden ligger väl i tiden. 

 

– Det är viktigt att på så många fronter som möjligt hjälpa företag i deras arbete mot korruption. Den nya standarden är utvecklad för olika behov i olika verksamheter och kan lyftas in i andra ledningssystem, säger hon.

 

Birgitta Nygren, styrelseledamot i TI Sverige, framhåller att det finns flera internationella riktlinjer mot korruption, men att den kommande möjligheten för företag att certifiera sitt arbete mot mutor är värdefull. 

 

– En ny standard är ingen garanti, men förhoppningsvis ett viktigt hjälpmedel och en konkurrensfördel för seriösa företag. Jag tror att det finns potential för ett bra genomslag för ISO 37001, men då behöver organisationerna bakom standarden arbeta med att få ut budskapet. Till exempel genom att ordna seminarier och utbildningar. 

 

Ledningssystemet mot mutor beräknas vara klar att lanseras på engelska i oktober. Den svenska översättningen beräknas vara klar våren 2017.

 

För mer information om arbetsgruppen, eller om du vill vara med och delta i arbetet, hör av dig till Susanna Björk, susanna.bjork@sis.se eller läs på sis.se/tk478 >>

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext