2016-10-01 - Nyhet

Global standard för säkra styrsystem

Mer användarvänlig utformning och en förenklad metod för att bedöma prestandanivå. Det är några av nyheterna i den uppdaterade standarden för säkra styrsystem för maskiner.

Fakta

En reviderad standard för säkrare styrsystem för maskiner är publicerad:

SS-EN ISO 13849-1:2016. Standarden tillhandahåller säkerhetskrav och ger rekommendationer för utformningen av och integrationen av säkerhetsrelaterade delar av styrsystem, inklusive eventuell mjukvara. Standarden går att tillämpa på alla typer av maskiner, oavsett om de bygger på mekaniska, hydrauliska eller digitala teknologier. 

 

SS-EN ISO 13849-1:2016 ersätter SS-EN ISO 13849-1:2008 och SS-EN ISO 13849-1:2008/AC:2009 och kommer att harmoniseras mot maskindirektivet vilket innebär att den kan användas som grund till CE-märkning av maskiners styrsystem.

 


Om SIS


SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.


SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor.

Läs mer >


Standarden för säkra styrsystem för maskiner,
SS-EN ISO 13849-1:2016, täcker ett brett område. Allt från enklare maskiner, som exempelvis en manuellt hanterad kapsåg, till mer avancerade som exempelvis automatiserade och samverkande maskinsystem inom industrin.

 

Säkra styrsystem handlar förenklat uttryckt om att styrsystemet bidrar till att ge säkerhet, riskreducering, vid användning av maskinen. Målgruppen för standarden är maskinkonstruktörer, konstruktörer av säkerhetsstyrsystem och alla som är en del i processen med att utveckla och säkerställa att allt blir korrekt utfört. Standarden är harmoniserad med maskindirektivet (2006/42/EG).

 

   – Den nya standarden blir mer användarvänlig eftersom den nu är sammanslagen, tidigare utgåva hade separat tillägg. Standarden innehåller också en del tekniska förändringar, säger Jan Tegehall, konsult på Minerva Safety AB och medlem i SIS tekniska kommitté, TK 282.

 

   – Men de som har använt standarden tidigare kommer att känna igen sig, det är i grunden samma standard fast i en utvecklad form, säger han.

 

Den nya standarden innehåller en generell uppdatering när det gäller referenser till andra standarder. Den innehåller också flera tekniska förändringar, bland annat:

 

  • Ny förenklad metod för att ta fram data för utgångsdelen av styrsystem gällande prestandanivå, Performance Level (PL), om data ej går att få fram.
  • Nya och fler värden för hydrauliska komponenter, baserat på användningsfrekvens.
  • Uppdaterade tabeller med diagnostiska värden, Diagnostic Coverage (DC).
  • Förändrade krav på styrsystem som byggs enligt kategori 2, bland annat ny testprincip och förtydligade krav på testfrekvens.
  • Metoden för att fastställa erforderlig prestandanivå (PLr) har kompletteras med bedömning av sannolikheten för förekomst av en riskfylld händelse.

 

För mer information, kontakta SIS projektledare Ali Husseini, ali.husseini@sis.se
Läs mer om SIS kommitté Maskinsäkerhet

 

Text: Susanne Rydell

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext