2016-10-22 - Nyhet

Ständiga förbättringar vardag på Holmen Paper

Strävan efter ständiga förbättringar är ett vedertaget sätt att arbeta på Holmen Paper i Hallstavik. Vägen dit går via en ambitiös och genomgripande internrevision.

 

Den svenska pappers- och massaindustrin har länge legat långt fram i arbetet med miljö- och kvalitetsfrågor. Ett bra exempel är Holmen Paper i Hallstavik, som är specialiserat på magasin- och bokpapper. Ledstången för verksamheten är företagets certifieringar enligt ledningssystemen för miljö, kvalitet, energi och arbetsmiljö; ISO 14001, ISO 9001, ISO 50001 och OHSAS 18001. Och för att säkra företagets ISO-certifieringar och egna, höga ambitioner drivs ett genomtänkt och väl förankrat arbete med internrevisionen. 

 

Tomas Mäki är företagets miljö- och hållbarhetsspecialist, med ett smittande engagemang för sitt område. 

– Det är jätteroligt att arbeta med internrevision. Dels för att man kan vara med och göra skillnad, dels för att det är ett spännande sätt att lära känna företaget på djupet och ur olika perspektiv. Extra bonus för någon med mitt intresse är också att arbeta på Holmen, som driver dessa frågor på ett organiserat sätt. 

 

På Holmen i Hallstavik löper revisionsplanen i treårsperioder men varje år tittar man lite extra på ett utvalt fokusområde. Arbetet planeras först i en mindre grupp, berättar Tomas Mäki. 

– Det är jag och våra arbetsmiljö- respektive energiingenjörer som stämmer av läget på företaget, om det varit någon stor omställning, vilka frågor som drivits inom ramen för certifieringarna och vad som behöver följas upp eller startas. Sedan stämmer vi av den planen med ledningen. 

 

När årets revisionsplan ska sjösättas växer gruppen med cirka fem-tio internrevisorer. Här har Holmen Paper valt att engagera så många avdelningar som möjligt, berättar Tomas Mäki. 

– Det ger en bra bredd med internrevisorer från hela företaget och inte enbart från kvalitetsavdelningen. Vi delar upp revisionen på mindre grupper, som i sin tur återkopplar till det aktuella fokusområdet. De som arbetar med internrevision här är mycket intresserade och det märks på arbetet. De får också regelbunden utbildning för att hålla sig à jour med olika ISO-standarder. 

 

Under 2015 har fokusområdet varit ett nytt verksamhetsstyrningssystem, som är en stor omställning och omfattar både teknik och människor. 
– I år har vi fokuserat på hur implementeringen går och hur organisationen ”satt sig”. Vi har också följt upp några tidigare beslut om förbättringar och hur de omsatts i verkligheten. Under revisionsplanens tre år har vi möjlighet att fördjupa oss i enskilda processer och vi ser över alla delar av verksamheten. Så tiden går fort, konstaterar Tomas Mäki med ett litet skratt. 

 

En viktig del av ISO:s miljö- och kvalitetsledningssystem är strävan efter ständiga förbättringar. Internrevisionen på Holmen ska dels följa upp de förbättringar som gjorts året innan, dels söka möjligheter inom ramen för årets fokusområde. På pappersbruket i Hallstavik omsätts de allra flesta förbättringsförslag i verkligheten, och speciellt de som är kopplade till olika ISO-certifieringar. 

– Vi sammanställer resultaten av uppföljningen och har ett väl inarbetat system för feedback. Hos oss är det en vedertagen metod för kvalitetsutveckling. 

 

De reviderade ISO 9001 och ISO 14001 innehåller formuleringar som tydligare lägger ansvaret för miljö- och kvalitetsarbetet på företagsledningen. Tomas Mäki tycker att det är en bra skrivning, och lutar sig mot egna erfarenheter på Holmen. 

– Det går inte att arbeta med internrevision och ständiga förbättringar utan ledningens stöd. Det är mycket viktigt och fungerar väldigt bra hos oss. Vi arbetar också redan med omvärldsbevakning, men då på koncernnivå eftersom vi har många gemensamma intresseområden. 

 

Alla medarbetare på Holmen i Hallstavik har tillgång till resultaten av internrevisionen. En sammanfattning publiceras på intranätet, och där finns också hela rapporten att läsa för alla som vill fördjupa sig. 
– Min känsla är att många kollegor läser om det som görs, för vi får många kommentarer i korridorerna. Det är jätteroligt, avslutar Tomas Mäki. 

 

(Källa: Tidningen Perspektiv 5:2015)
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext