2016-10-10 - Nyhet

Standarder en del av regeringens satsning på innovation

Regeringen vill satsa på innovation för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Standardisering är ett av de områden som får pengar via Vinnova i den nya innovationssatsningen.

Fakta


Om SIS


SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.


SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor.

Läs mer >


– Det är ett erkännande av att standarder underlättar innovation. Tidigare har man ibland missat att ta vara på standarders betydelse för att göra produkter tillgängliga för marknaden, säger Thomas Idermark, vd för SIS.

Regeringen vill genom den nya innovationsstrategin, kallad Testbädd Sverige, bland annat satsa på att förstärka industriforskningsinstitut, biologiska läkemedel, utveckling av testmiljöer och standarder.

   – Sverige har generellt satsat mycket pengar på forskning och utveckling men har inte varit lika starka när det gäller att kommersialisera resultaten. Den här satsningen på standarder i samband med innovation är en välkommen markering att standarder är ett sätt att skörda frukterna av forskning och utveckling, säger Thomas Idermark.

 

Det finns starka skäl att satsa på standarder, enligt innovationsstrategin. Ett standardiseringsarbete är ofta en förutsättning för en produkts globala kommersialisering, spridning och långsiktiga utveckling, skriver regeringen.

Arbetet med standarder föreslås få 5 miljoner kronor under 2017 och 10 miljoner kronor per år de närmast påföljande åren. Exakt vad pengarna ska användas till kommer Vinnova besluta under våren.
  
– Det handlar inte om stora pengar, men det har ett viktigt symbolvärde. Det finns en myt som fortfarande frodas om att standarder är innovationshämmande, sägerThomas Idermark.

Innovationssatsningen är en del av en forsknings- och innovationspolitisk proposition som regeringen lägger fram senare i höst.

 

 

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext