2017-02-15 - Nyhet

Standarder behövs i den snabba utvecklingen inom byggbranschen

Hanteringen av information om den byggda världen är under snabb utveckling. Pappersritningar ersätts i allt högre grad av digital information, som kan användas genom hela livscykeln.

Målet är att få bättre kontroll över de stora investeringar som görs och finns i byggnader och anläggningar. Från byggnadsinformationsmodellering (BIM) närmar man sig alltmer AIM: Asset Information Modelling.


För att samordna denna utveckling inom Europa, och vid behov standardisera metoder och format, bildades för ett par år sedan den europeiska kommittén CEN/TC 442 Building Information Modelling (BIM). Kommittén har fått ett stort gensvar, med många deltagare och ett stort antal arbetsgrupper och delprojekt. Sverige deltar i arbetet genom Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269. SIS står snart som värd för nästa möte för arbetsgrupperna inom CEN/TC 442, när de träffas i Stockholm den 29–30 mars.


För mer information, kontakta SIS projektledare Annika Stenmark,
e-post annika.stenmark@sis.seLäs mer om SIS kommitté för bygg- och förvaltningsdokumentation på sis.se >>

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext