2016-10-01 - Nyhet

Standarden mot mutor är klar

I mitten av oktober publicerades ISO 37001, det internationella ledningssystem som ska underlätta arbetet mot mutor. ”Bland annat tydliggörs styrelsens ansvar”, berättar Helena Sjöholm, ordförande i den svenska arbetsgruppen.

Fakta


SIS/TK 478 

 

Den nya standarden mot mutor, ISO 37001, har arbetats fram inom den internationella standardiseringsgrupp som år 2010 publicerade Vägledning för socialt ansvarstagande, ISO 26000. 
Den svenska spegelgruppen kallas SIS/TK 478. 
Arbetet med ISO 37001 har pågått i tre år och har letts av ett engelskt sekretariat. 37 länder har deltagit aktivt och 22 har funnits med som observatörer. 
Totalt omfattar standarden 60 så kallade skall-krav. 

Den nya standarden mot mutor, ISO 37001, har arbetats fram inom den internationella standardiseringsgrupp som år 2010 publicerade Vägledning för socialt ansvarstagande, ISO 26000. Den svenska spegelgruppen kallas SIS/TK 478. Arbetet med ISO 37001 har pågått i tre år och har letts av ett engelskt sekretariat. 37 länder har deltagit aktivt och 22 har funnits med som observatörer. Totalt omfattar standarden 60 så kallade skall-krav. 


Läs mer >


 

Helena Sjöholm är konsult på Direndi, ett Lund-företag som hjälper styrelser att bli mer aktiva. Hon har deltagit i både det svenska och det internationella arbetet med att skapa ett ledningssystem som ska motverka korruption. 
Standarden har just blivit klar och riktar sig till alla typer av verksamheter: små och stora företag, ideella organisationer, myndigheter, kommuner och landsting. En svensk översättning kommer efter årsskiftet. 
– Det här ligger helt rätt i tiden – många organisationer söker information om etiska risker. Samtidigt har EU tagit fram ett nytt direktiv som berör många företags hållbarhetsrapportering, inklusive antikorruptionsarbetet. EU-direktivet blir nästa år till lag i medlemsländerna, förklarar Helena Sjöholm. 

Helena Sjöholm är konsult på Direndi, ett Lund-företag som hjälper styrelser att bli mer aktiva. Hon har deltagit i både det svenska och det internationella arbetet med att skapa ett ledningssystem som ska motverka korruption. Standarden har just blivit klar och riktar sig till alla typer av verksamheter: små och stora företag, ideella organisationer, myndigheter, kommuner och landsting. En svensk översättning kommer efter årsskiftet. – Det här ligger helt rätt i tiden – många organisationer söker information om etiska risker. Samtidigt har EU tagit fram ett nytt direktiv som berör många företags hållbarhetsrapportering, inklusive antikorruptionsarbetet. EU-direktivet blir nästa år till lag i medlemsländerna, förklarar Helena Sjöholm. 

 

Vilka råd ger du till ett företag eller en organisation som vill satsa på ett metodiskt antikorruptionsarbete? 

– Först av allt bör styrelsen diskutera etiska frågor utifrån affärsidé och strategier. ISO 37001 är tydlig med att styrelse och vd, ”top management”, har en viktig roll för att motverka korruption. I nästa led bör det tillsättas en intern arbetsgrupp som får kartlägga riskerna i verksamheten. Här kan till exempel vd, ekonomichef och upphandlare ingå. Gruppen bör ta fram en policy över vad som gäller i organisationen och hur olika situationer ska hanteras. Nästa steg blir att informera och utbilda medarbetare, koppla in den interna kontrollen och följa upp hur arbetet bedrivs. 

 

Hur bör den interna kommunikationen läggas upp? 

– Det beror på organisationens storlek. Kanalerna kan vara många: intranätet, vd-information, introduktionsutbildning vid nyanställningar, webbutbildning… Se till att täcka in rätt medarbetare både från olika verksamhetsdelar och olika geografiska områden. 

 

Hur kan arbetet mot mutor implementeras i en organisations befintliga ledningssystem? 

– Det är ganska enkelt: ISO 37001 har samma struktur som ISO:s övriga ledningssystem. Utgå från det material som redan finns i organisationen och se vad som behöver läggas till. Det kan till exempel vara förtydliganden kring roller och ansvar, eller rutiner för att utreda incidenter eller misstankar. ISO 37001 är en bra och välkommen kravstandard som det även går att certifiera sig mot. De revisorer som ska hålla i granskningarna får specialutbildning i att bedöma finansiella processer. 

 

Text Lena Lidberg 
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext