2016-10-26 - Nyhet

Snart kommer standarden för hållbara inköp

En internationell standard för hållbar upphandling. Nästa år väntas den vara klar. ”En viktig vägledning för både företag, organisationer och offentliga verksamheter”, säger Staffan Söderberg, ordförande i den svenska arbetsgruppen för ISO 20400.

Fakta


SIS/TK 478 

 

Den kommande standarden Vägledning för hållbar upphandling, ISO 20400, arbetas fram inom den internationella standardiseringsgrupp som år 2010 publicerade Vägledning för socialt ansvarstagande, ISO 26000. 
Den svenska spegelgruppen kallas SIS/TK 478. 
Arbetet med ISO 20400 har pågått i drygt tre år, leds av ett franskt sekretariat och väntas bli klart under 2017. 36 länder deltar aktivt och 15 finns med som observatörer. 
Totalt kommer standarden att omfatta cirka 200 rekommendationer. 
Mer information >> 

Den kommande standarden Vägledning för hållbar upphandling, ISO 20400, arbetas fram inom den internationella standardiseringsgrupp som år 2010 publicerade Vägledning för socialt ansvarstagande, ISO 26000. Den svenska spegelgruppen kallas SIS/TK 478. Arbetet med ISO 20400 har pågått i drygt tre år, leds av ett franskt sekretariat och väntas bli klart under 2017. 36 länder deltar aktivt och 15 finns med som observatörer. Totalt kommer standarden att omfatta cirka 200 rekommendationer. 

 

Läs mer  >> 

 

Hållbarhet är ett begrepp som i dag genomsyrar allt från FN-deklarationer till företagens årsredovisningar. Vägledningen som nu tas fram av den internationella standardiseringsorganisationen ISO ska underlätta den del av hållbarhetsarbetet som går att koppla till inköp och upphandlingar.

 

Vad är den viktigaste utgångspunkten i arbetet kring hållbar upphandling? 

– Det behövs ett nära samarbete mellan hållbarhetsexperter och inköpsexperter. Grupperna använder olika fackspråk och har mycket att lära av varandra. Oftast behöver en organisation börja med att förtydliga vissa uttryck, även de grundläggande: Vad är hållbarhet för oss? Och vad är inköp? Avgörande är dessutom att hållbarhet inte bara handlar om miljö, utan om allt som påverkar samhället – från etik och mångfald till arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. Det är först när en aktör är medveten om sin påverkan som det går att börja styra utvecklingen och fatta medvetna beslut.

 

Hur bör arbetet bäst läggas upp? 
– Det första steget är att organisationen beslutar om principerna för det hållbara inköpsarbetet, till exempel affärsetik och transparens. Sedan får man söka efter ”ohållbarheter” i leverantörskedjan. Nästa steg är att inköparna styr hållbarhetskraven genom kontrakt och uppföljningar. Arbetet med hållbart inköp handlar mycket om att undvika det ohållbara.
 

Hur kan jag som beställare veta att leverantörskedjan fungerar som det är tänkt? 

– Den bästa försäkringen är att ha duktiga inköpare som ställer rätt frågor, kan bedöma intyg och gör grundliga uppföljningar hos leverantörerna. Om ett svenskt företag till exempel vill köpa läkarrockar från Bangladesh behöver man bland annat sätta sig in i situationen hos de bönder som odlar bomullen och de lokala lagarna. Syftet med den nya standarden är att göra hela inköpsarbetet mer metodiskt. I förlängningen kommer det att vara till stor hjälp vid både import och export. 

 

Text Lena Lidberg 

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext