2017-04-11 - Nyhet

Swedish Standards Institute (SIS) tackar för remiss S2017/00117/FS och lämnar härmed remissvar på Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista som berör verksamhetsområden inom SIS såsom exempelvis vårdprocesser och hälsoinformatik.

SIS kommer att göra en omfattande bedömning av på vilka sätt SIS kan bidra till ett bra genomförande av Nationell läkemedelslista då SIS anser att standardiserade system och processer kommer att ha en avgörande roll för strukturerad nationell implementering av Nationell läkemedelslista.

 

Nationell läkemedelslista avser bland annat att förbättra patientsäkerheten genom att nationellt samla all information om en individ med avseende på ordination (och orsak till ordination), uthämtning, aktiv substans, senaste datum för uppföljning/utsättning, fullmakter, bevarandetid (5 år) etc. Som beskrivs i remissen krävs att samtliga vårdsystem i Sverige som innehåller stöd för förskrivning av läkemedel anpassas för likvärdig dokumentation av läkemedelsordinationer. För nationell anpassning behövs nationellt framtagande och användning av gemensamma standarder.
E-hälsomyndigheten har också ett regeringsuppdrag med avseende på hur uppgifter andra än de direkt relaterade till läkemedelsordination ska kunna standardiseras.

 

Enligt avsnitt 9.3 förtydligas att ett nytt informationsflöde i läkemedelsprocessen enligt Nationell läkemedelslista förutsätter övergripande förändringar. Dels behövs implementering av nya tjänster för informationsöverföring mellan vård och apotek samt ett nytt system för behörighetsstyrning, dels behövs strukturerad och standardiserad dokumentation av läkemedelsordinationer i patientjournalen som underlag för expediering.

 

SIS anser att behovet av standarder kring införandet av Nationell läkemedelslista är uppenbart och är enig med budskapet i remissen att utveckling av nya standarder behövs. I ett sådant arbete är SIS en naturlig plattform för strukturering och standardisering för realisering och implementering av Nationell läkemedelslista.

 

 

Med vänlig hälsning

 

SIS, Swedish Standards Institute

 

Thomas Idermark

 

VD

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext