2016-08-31 - Nyhet

SIS leder nytt europeiskt standardiseringsarbete inom personcentrerad vård

SIS startar i höst, efter initiativ från GPCC, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, ett nytt europeiskt standardiseringssekretariat för att ta fram tydliga riktlinjer för patientmedverkan i personcentrerad vård. Det finns ett stort behov av en gemensam syn på kvaliteten inom vården i hela Europa - ett etablerat sätt att mäta och jämföra patientmedverkan - för att underlätta genomförandet av personcentrerad vård.

Fakta

Om SIS


SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.


SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor.

Läs mer >

 

 

Syftet är att skapa en operativ kvalitetsstandard med riktlinjer för patient-medverkan i hälso- och sjukvårdstjänster och personcentrerad vård. Målet är en god och säker vård genom att initiera och utveckla ett partnerskap mellan patient/anhörig och sjukvårdspersonal, med utgångspunkt i personens resurser, kapacitet och behov.

 

   Det ska bli spännande att tillsammans med övriga inblandade driva arbetet med en europastandard som tittar på minimikrav för patientdelaktighet i personcentrerad vård, ett område där det finns stora utvecklingsmöjligheter, både nationellt och europeiskt, säger Kristofer Petraeus, projektledare på SIS.

 

SIS kommer, förutom att leda det europeiska standardiseringsarbetet, att skapa en svensk spegelkommitté som aktivt kommer att delta i och följa det europeiska arbetet

 

Nästa steg:

Ett första konstituerande möte för den svenska kommittén hålls i Stockholm 23 september. Det europeiska arbetet i CEN/TC 450 Minimum requirements of patient involvement in person-centred care inleds under hösten. Till att börja med deltar Sverige, Norge, Finland, Holland och Österrike. Vi räknar med att flera länder i Europa kommer att delta i arbetet de närmaste två åren.

 

Är du intresserad av att delta i arbetet eller vill du ha mer information?

Välkommen att kontakta  Kristofer Petraeus, projektledare på SIS, kristofer.petraeus@sis.se
08-555 520 72.

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext