2016-09-16 - Nyhet

SIS erbjuder praktikplats till nyanlända via Jobbsprånget

Tre frågor till Fredric Stany, standardiseringschef på SIS, som ansvarar för SIS deltagande i Jobbsprånget.

Varför deltar SIS i Jobbsprånget?

Vi kan vara med och bidra till att fler asylsökande får möjlighet till snabb introduktion på svensk arbetsmarknad samtidigt som det är ett bra tillfälle för oss att kunna dra nytta av värdefull kompetens och nya perspektiv. Jag tycker också det är värdefullt för min egen utveckling att få ta del av andra människors historier och erfarenheter och det tror jag många gör i vår organisation och också värdesätter.

Hur många praktikanter kommer vi att få till SIS?

Vi börjar med en person som kommer till min grupp med inriktning mot verkstadsindustri. Jag hoppas att positiva erfarenheter även kan få fler chefer i organisationen att göra samma sak.

Vad ska praktikanterna jobba med och hur länge?

Planen är i första hand att göra en analys av kunskaps- och forskningsläget inom området digitalisering av industrin och standardisering. Jag hoppas att det kan ge oss lite bättre insikter och kunskaper i vår dialog med industri och myndigheter om hur SIS kan vara med och bidra till omställningen av svensk industri. Arbetet ska genomföras under en period av 4-6 månader.

Bakgrund Jobbsprånget:

Jobbsprånget är ett praktikprogram som vänder sig till nyanlända ingenjörer eller personer med högre teknisk utbildning. Syftet med praktiken är att öppna upp den svenska arbetsmarknaden för nyanlända och ge dem en första erfarenhet av svenskt arbetsliv. Jobbsprånget är ett samarbete mellan hos Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Just nu pågår ett första pilotprojekt då Jobbsprånget vänder sig till ingenjörer eller personer med annan teknisk utbildning.

Arbetsgivare har fått anmäla sig till Jobbsprånget och det har även hållits handledarträffar. Rekrytering av kandidater sker i augusti och september och praktiken genomförs under september till december och januari -17.

Läs mer på Jobbsprångets hemsida

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext