2016-08-31 - Nyhet

Nya riktlinjer för val av textil inom vård och omsorg vid offentlig upphandling

Nu är den nya utgåvan av den europeiska tekniska specifikationen för textilier för vård- och omsorgsinrättningar publicerad (SIS-CEN/TS 14237:2016). Denna andra utgåva har utökats och överlappar med den svenska standarden för sjukvårdstextilier (SS 8760002).

Fakta

Den europeiska tekniska specifikationen:

Textilier för vård- och omsorgsinrättningar, SIS-CEN/TS 14237:2016

 

Den svenska standarden:

Sjukvårdstextil - Tyger för sjukvårdsbruk - Allmänna bestämmelser - Egenskaper, provning och kontroll, SS 8760002:2005

 

Om SIS


SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.


SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor.

Läs mer >

Eva Bohman, ordförande i SIS kommitté Sjukvårdstextilier som ansvarar för båda dokumenten, berättar:

 

   Den svenska standarden kom först ut i början av 90-talet och var då nyskapande eftersom den inte var en produktstandard utan en mer övergripande standard där krav för i stort sett samtliga sjukvårdstextilier presenterades med testmetoder och kvalitetsnivåer.

 

Hon fortsätter:

 

   I och med publiceringen av den europeiska specifikationen finns det nu överlapp mellan kraven i det europeiska och det svenska dokumentet.

 

Det europeiska dokumentet kommer att till vissa delar ersätta den svenska standarden. Men vissa krav saknas i SIS-CEN/TS 14237, bland annat avseende töjbarhet i muddar och resårer. Därför arbetar SIS kommitté för Sjukvårdstextilier just nu med att ta fram uppdaterade krav för exempelvis töjbarhet i mudd och resår.

 

En uppdaterad utgåva av den svenska standarden beräknas komma ut under våren 2017.

 

I Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) anges att en europeisk teknisk specifikation går före en svensk standard, varvid nya publicerade SIS-CEN/TS 14237:2016 är ett viktigt dokument inom offentlig upphandling av textilier inom vård och omsorg.  

 

Läs mer om SIS kommitté Sjukvårdstextilier, SIS/TK 332 på sis.se.

 

Vill du ha mer information?

Välkommen att kontakta Sarah Sim, projektledare på SIS,
08-55 55 20 64, sarah.sim@sis.se eller
Jenny Acaralp, projektassistent, 08-55 55 20 57, jenny.acaralp@sis.se

 

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext