2016-09-01 - Nyhet

Riktlinjer för bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier

Nu finns den europeiska standardserien för bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier publicerad.

Fakta

Utsläpp och emissioner – Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier, SS-EN 19694-serien:

 

Del 1 – Allmänna riktlinjer

 

Del 2 – Järn- och stålindustri

 

Del 3 – Cementindustri

 

Del 4 – Aluminiumindustri

 

Del 5 – Kalkindustri

 

Del 6 - Ferrolegeringsindustri

 

Om SIS


SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.


SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor.

Läs mer >

Standarderna är ett verktyg för järn- och stål-, cement-, aluminium-, kalk- och ferrolegeringsindustrin att mäta, testa och kvantifiera sina växthusgasemissioner (eng: green house gas emissions; GHG emissions), och på så sätt leverera pålitlig och kvalitetssäker information för rapporterings- och verifieringssyften.

 

   – Standarderna ger riktlinjer för individuella produktionsprocessers och produktionsenheters växthusgasutsläpp över tid, berättar Jimmy Yoler, projektledare på SIS.

 

Standarderna grundar sig på ett europeiskt mandat M/478 från december 2010. Mandatet från kommissionen belyste behovet av standarder som skulle underlätta och stödja implementeringen och utvecklingen av europeiska och internationella klimatstrategier, såsom UNFCCC-processen och OECD:s implementering av handelssystem för växthusgaser. Mandatet visade att standarder befinner sig i gränssnittet mellan hållbar industri- och klimatförändringspolicyn.

 

   – För att skapa standarder med sektorspecifik inriktning har sektorspecifik kompetens i den internationella standardiseringsprocessen varit avgörande, berättar Jimmy Yoler. Därför har berörda industrier varit aktivt deltagande i metodutvecklingen och standardutkasten.

 

Metoderna för bestämning av växthusgaser har också var föremål för omfattande verifieringstester som har möjliggjorts med finansiering av EC/EFTA.

 

I Sverige berörs huvudsakligen ferroalloy (järnlegerings)-, cement- samt järn- och stålindustrin. Del 1 i standardserien med allmänna riktlinjer kommer dessutom beröra pannor som använder mätningsbaserad metodik för att bestämma utsläpp enligt förordningen om mätning och rapportering av växthusgaser.

 

Standarderna har utarbetats av en arbetsgrupp inom kommittén för Luftkvalitet, SIS/TK 423, läs mer på sis.se.

 

För mer information, kontakta SIS projektledare Jimmy Yoler, jimmy.yoler@sis.se, 08-555 520 16

 

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext