2017-04-10 - Nyhet

Debattreplik: Återvinning kräver gemensamma lösningar

Erik Eklund, chef omvärldsbevakning och dialog, och Karin Lindmark, t.f. standardiseringschef, SIS, Swedish Standards Institute

Erik Eklund, chef för omvärldsbevakning och dialog, och Karin Lindmark, t.f. standardiseringschef, ger en debattreplik i Dagens industri. Effektiv återvinning kräver gemensamma lösningar. Men standarder uppstår inte av sig själva. Branschen måste vara med. Det är några av sakerna som Erik och Karin tar upp i sin replik.

 

 

 

 

 

 

Replik av SIS, Swedish Standards Institute, publicerad i Dagens industri (di.se) 9 april

 

Precis som Wijkman och Sahleström skriver i Dagens industri den 4 april kan många återvinningsproblem lösas på liknande sätt som inom energibranschen, det vill säga med politiska styrmedel och kraftiga marknadsmekanismer. Men att säga att vi står inför en revolution är väl starkt, vi befinner oss redan mitt i en förändringsprocess. Vad som nu behövs är ett målmedvetet och långsiktigt arbete med tydliga riktlinjer för att hitta gemensamma lösningar. Vi på SIS, Swedish Standards Institute, tycker det är bra att debatten väcks och att det görs av en branschorganisation.

 

Sverige ligger långt framme med utveckling av nya material. Men vi är ett litet land som är beroende av import och export, och det krävs gränsöverskridande globala lösningar för att inte skapa handelshinder. Genom standardisering kan innovationer nå en större marknad och få en större spridning. Det ger också en möjlighet att påverka hela värdekedjan.

 

Det stämmer att produktutformningen är viktig, produkter bör vara designade för återvinning, återanvändning och hållbarhet. För att uppnå detta behövs ett tätare samarbete mellan återvinnare och tillverkare menar vi, något som riksdagens miljöutskott också påpekar i samband med revideringen av EU:s avfallsdirektiv.

 

Debattörerna skriver också att det saknas standarder inom miljöaspekter för plast, och det stämmer till viss del.  Många befintliga standarder behöver uppdateras och det finns även en del luckor. Men standarder skapar inte sig själva. Standardisering är intressentstyrt. Det krävs ett engagemang från näringsliv, organisationer och myndigheter för att komma samman och skapa något av värde.

 

SIS tar redan idag internationellt ledarskap på viktiga områden för Sverige genom att vi leder 175 internationella standardiseringsgrupper. Ska vi ta ytterligare ett inom plast och miljö? Det beror mycket på engagemang och finansiering från svenska intressenter.

 

I sommar startar ISO ett nytt arbete för att förnya och skapa standarder för miljöaspekter av plast som kommer att styra marknadsutvecklingen globalt. Inom ISO finns 163 länder representerade och alla ser inte läget och behoven på samma sätt.  Just nu samlar SIS svenska aktörer för att tillvarata deras intressen vid uppstartsmötet i Seoul i september. SIS välkomnar Återvinningsindustrierna att delta i den svenska arbetsgruppen som startar nu.

 

Görs detta rätt kan standardisering bidra till att återvinning blir nästa stora exportindustri för Sverige!

 

Erik Eklund, chef omvärldsbevakning och dialog, SIS, Swedish Standards Institute

 

Karin Lindmark, t.f. standardiseringschef, SIS, Swedish Standards Institute

 

Länk till SIS debattreplik på di.se

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext