2016-10-24 - Nyhet

På remiss: Nytt standardförslag för lagerhållning och logistik för vården

När man tar sterila produkter i bruk, är det viktigt att dessa behåller sina egenskaper. Från transporten, hanteringen och lagringen fram till dess de tas i bruk. Vid rätt hantering och lagring kan man behålla produkternas sterilitet en längre tid, vilket kan ge betydande besparingar. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa aspekter när transporter genomförs, produkter lagras och lokaler planeras eller renoveras.

Fakta

Om SIS

 

SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.

 

SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor.

 

Läs mer >>

 

SIS tekniska kommitté för Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349, beslutade att ta fram en standard för logistik och lagerhållning av sterila produkter för vården.

 

   – Standardförslaget omfattar krav och förutsättningar för effektiv och säker transport, lagerhållning och hantering av sterila medicintekniska produkter som är avsedda att användas inom vård och omsorg oavsett vårdgivare samt för tillverkare och distributör i syfte att främja patientsäkerheten, säger Tuula Cammersand, SIS projektledare.

 

Förslaget till en ny svensk standard Allmänna krav för distributionslogistik av sterila medicintekniska produkter avsedda för vård och omsorg, ftSS 8760015, är nu under remiss. Remissen är publicerad på SIS hemsida där man kan läsa och ge kommentarer på innehållet i dokumentet. Svar på remissen ska vara inlämnade senast den 16 november.

 

Läs mer om Rengöring, desinfektion och sterilisering,
SIS/TK 349 på sis.se.

 

För mer information: Tuula Cammersand, projektledare,
e-post: tuula.cammersand@sis.se, tfn. 08-555 520 59.

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext