2016-10-24 - Nyhet

Ny standard för stöd till funktionshindrade

En ny standard ska säkra kvaliteten i LSS-verksamhet. LSS är en lag som ska garantera personer med omfattande funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor.
– En standard kan bidra till mer likvärdiga förutsättningar, säger Eva Borgström, ombudsman hos FUB, en intresseorganisation för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.

Fakta

Ny standard för verksamhet inom LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

 

En ny standard för kvalitetssäkring inom LSS är på väg.

 

LSS-lagen är en rättighetslag för personer som har en omfattande funktionsnedsättning. Lagen slår fast rätten att leva som andra, vilket till exempel innebär möjlighet att arbeta eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Den ska också möjliggöra en meningsfull fritid och sociala kontakter samt avlastning för föräldrar till barn med funktionsnedsättning.  

 

Nya deltagare är välkomna i SIS kommitté Kvalitetssäkring inom LSS; SIS/TK 599. För mer information, kontata SIS projektledare Alexandra Antoni, e-post alexandra.antoni@sis.se.

 

Om SIS

 

SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.

 

SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor.

 

Läs mer >>

Arbetet har precis börjat med en standard som ska göra det lättare att följa LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen handlar om vardagen för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Målet med standarden är att göra det tydligare hur kvaliteten i stödet ska säkras.

 

   – Lagen borde vara tillräcklig, men i praktiken blir det skillnader till exempel genom olika tillämpning, säger Eva Borgström, deltagare i kommittén och representant för FUB.

 

   – Den viktigaste frågan för att säkra kvaliteten handlar om personalens kunskap, utbildning och möjlighet till fortbildning, säger Eva Borgström.

 

Exempel på vad standarden kommer att innehålla är riktlinjer för kompetens och utbildning hos personal, termer och definitioner samt vilken typ av tjänster som omfattas. Tidplanen för att nå fram till en standard är cirka tre år.

 

   – Det finns ett stort intresse från många som har arbetat med standardisering inom andra områden, säger Alexandra Antoni.

 

I SIS kommitté ingår bland annat representanter för brukare, alltså personer som använder stödet, samt leverantörer av tjänster och beställare. Standarden innebär ett nytt verktyg för att arbeta med kvalitet.

 

– Det kan också göra det lättare att jämföra stödet och servicen på olika ställen, säger Alexandra Antoni, projektledare på SIS.

 

Text: Susanne Rydell

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext