2016-11-24 - Nyhet

Nu revideras flera standarder inom kopparområdet

Koppar nyttjas för sina goda elektriska egenskaper i elektriska komponenter och i till exempel rörledningar där speciella krav ställs på korrosionsmotstånd. Vanliga användningsområden är plåt, band eller tråd för el och elektronik samt rörledningar för till exempel dricksvatten eller värmesystem i hus.

Fakta


Om SIS


SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.


SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor.

Läs mer >


Standard för koppar behandlar bland annat beteckningssystem, tekniska leveransbestämmelser för produkter med krav på mekaniska egenskaper, dimensioner och toleranser med mera. Standarderna ska vara tillämpbara, tekniskt korrekta, fullständiga och därigenom motsvara marknadens förväntningar.

 

   – Just nu revideras flera standarder inom området och vi söker deltagare som vill vara med och påverka innehållet, berättar Emma Lindahl, SIS projektledare.

 

Målgruppen för arbetet är bland annat tillverkare av kopparprodukter, inköpare och brukare.

 

Många av standarderna är kopplade till EU-direktiv och underlättar vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav i föreskrifter och de kan därmed användas i anbudssituationer.

 

Läs mer om SIS kommitté för koppar på sis.se

 

Vill du ha mer information, kontakta SIS projektledare Emma Lindahl, emma.lindahl@sis.se.

 

 

-------------------------------------------

Nu revideras följande standarder:


prEN 1982 Copper and copper alloys - Ingots and castings

 

prEN 15024-2 rev Copper and copper alloys - Determination of zinc content - Part 2: Flame atomic absorption spectrometry method (FAAS)

 

prEN 1254 Copper and copper alloys – plumbing fittings -

- Fittings for capillary soldering or capillary brazing to copper tubes

- Compression fittings for use with copper tubes

- Compression fittings for use with plastics and multilayer pipes

- Threaded fittings

- Fittings with short ends for capillary brazing to copper tubes

- Push-fit fittings

- Press fittings for metallic tubes

- Press fittings for use with plastics and multilayer pipes

- Definitions, thread dimensions, test methods, reference data and supporting information


prEN 12861 Copper and copper alloys - Scrap

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext