2014-10-09 - Nyhet

Myndigheter ska tala samma digitala språk

Anneli Hagdahl, Näringsdepartementet

Det nya IT-standardiseringsrådet är igång. Det första arbetet handlar om redovisning av finansiell information. – IT-standardiseringsrådet ska bidra till att standardiseringsarbetet håller jämna steg med utvecklingen på området, säger Anneli Hagdahl, Näringsdepartementet, ansvarig för e-förvaltningsfrågor.

Fakta

Vill du veta med om IT-standardiserings-
rådet?
 
Hör av dig till någon av våra projektledare, fredrik.fehn@sis.se
08-555 521 22 eller nina.burendahl@sis.se 08-555 52119


Vi är alltid på jakt efter företag och organisationer som vill vara med och arbeta fram nya it-standarder. Behövs en ny standard för informationsteknologi?
Läs mer om arbetet här


Om SIS


SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.


SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor.

Läs mer >


IT-utvecklingen går blixtsnabbt – det sker en parallell utveckling av olika lösningar i olika företag. Samtidigt är de offentliga myndigheterna stora användare av IT, och ofta beroende av kompatibla lösningar, konstaterar Anneli Hagdahl.

 

   – I slutändan handlar mycket av det vi jobbar med inom e-förvaltning om att göra det enklare för medborgare, säger hon.

 

   Rådet är en bas för att samla olika aktörer kring IT-frågor. Aktörerna kan komma från olika håll, exempelvis från myndigheter, företag, organisationer eller forskarvärlden.

 

   Från början drevs IT-standardiseringsrådet av regeringens E-delegation. Men sedan 2013 har SIS tagit över. Rådets uppdrag handlar både om att leda standardiseringsärenden och att vara ett stöd för att utforma svenska ståndpunkter i internationella samarbeten om IT-standardisering.

 

   Arbetet ska generellt handla om standarder som har stor betydelse för den digitala kommunikationen mellan myndigheter.

 

   – Det här är en viktig fråga för svensk statsförvaltning eftersom den digitala kommunikationen mellan olika myndigheter växer. En neutral plattform underlättar i arbetet med att lösa frågorna, säger Anneli Hagdahl.

 

   Tanken är att Sverige ska bli bättre på att dra nytta av standardiserade IT-lösningar och också kunna vara med och leda utvecklingen av detta inom EU.

 

   – SIS har en överblick inom området och agerar redan i stor omfattning på en internationell arena. IT-standardiseringsrådet bidrar till en ökad kunskapsbas för det engagemanget, säger Anneli Hagdahl.

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext