2016-10-20 - Nyhet

Inspiration till ny version av nationella metadataprofilen

Deltagare från SIS kommitté för Metadata för geodata, SIS/TK 489, har varit på Inspirekonferens i Barcelona. Konferensens tema det här året var ”INSPIRing a sustainable environment”.

Fakta

Om SIS

 

SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.

 

SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor.

 

Läs mer >>

Inspiredirektivet syftar till att skapa en gemensam infrastruktur för geografiska data, alltså data med ett geografiskt läge. Detta för att underlätta tillgången till rumslig information och informationsdelning mellan myndigheter, men också för allmänheten i Europa. Inspiredirektivet ställer bland annat krav på standardiserade metadata som underlättar att hitta geografiska datamängder över nationsgränser. Detta kräver en effektiv samordning där direktiv och standardisering är en bidragande faktor för att lyckas.

 

På konferensen presenterades lyckade implementeringsprojekt likväl som utmaningar som länderna står inför. Kopplingen till EU:s digitala ekonomi och dess ramverk för interoperabilitet presenterades.

 

Therése Andrén är SIS projektledare som var med på konferensen:

 

   – Vi hade en lärorik och INSPIRErande vecka med presentationer, workshops och nya möten.

 

   – Ett arbete som nu fortsätter är hur den nationella metadataprofilen ska revideras i linje med Inspires nya krav och rekommendationer i kombination med våra nationella krav.

 

Du kan läsa mer på projektet på sis.se, där du även kostnadsfritt kan ladda ned den senaste nationella metadataprofilen.

 

Vill du delta i standardiseringsarbetet, kontakta SIS projektledare Therése Andrén, e-post therese.andren@sis.se

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext