2016-11-29 - Nyhet

Innovation i Garage

Foto: Johan Knobe

På Ericsson fångas ­innovativa idéer upp genom att låta ­medarbetare flytta från sin vanliga arbetsplats några månader och istället arbeta i ­innovationsprogrammet Ericsson Garage. Redan vid årsskiftet kommer det att finnas åtta ­Garage runt om i världen, och fler kan komma.

Ericsson har sedan ett par år tillbaka en egen inkubator där medarbetare kan arbeta med nya idéer. Det kallas Ericsson Garage och det är lätt att tankarna går till de it-företag i Silicon Valley i Kalifornien som i flera fall ­startade i familjens garage. Men Ericsson Garage ser snarare ut som ett modernt startup­företag med flexibla arbetsplatser, väggar som det går att skriva på och sköna möbler i ett ”vardagsrum” som bjuder in till informella möten. Det första ”Garaget” öppnade i Kista, sedan följde Budapest, Aachen, två i Frankrike och ett i Santa Clara i Silicon Valley. Göteborg öppnade i oktober, Zagreb och två platser i Kanada öppnar före årsskiftet.

 

Johan Sjöberg är Program Manager och arbetar med att sprida information om Ericsson Garage. Han tar hand om projekten och hjälper nya Ericsson Garage att komma igång. Enligt honom är det viktigt att med­arbetarna verkligen fysiskt är i samma lokal.

 

– Tanken är att man ska sitta tillsammans och de Ericsson Garage som öppnat drivs av det lokala bolaget. De är oberoende, drivna av passion. Det är ingen från huvudkontoret i Kista som pekar ut vem som ska öppna ett Ericsson Garage, allt bygger på entusiasm lokalt samt även lokal finansiering.

 

Idén till Ericsson Garage kom i samband med en stor genomgång av Ericssons strategi för forskning år 2013.

 

– Vi identifierade då ett antal förbättringar vi kunde göra för att fånga upp nya idéer och nya riktningar, säger Johan Sjöberg.

 

Resultatet av genomgången blev ett helt nytt innovationsprogram som lanserades 2014. En av de första idéerna att realisera var att dra igång någon form av inkubator. Man kikade på andra exempel som exempelvis Google där medarbetarna får ägna en dag i veckan åt egna projekt. Men på Ericsson ville man skapa en separat plats dit medarbetare kan komma med sina innovationer, lämna sin arbetsplats, prioritera de nya sakerna och fokusera på nya projekt.

 

De idéer som platsar i Garage ska riktas mot nya områden, nya tillämpningar och användningsområden där Ericsson inte är idag – även om man använder de kompetenser som finns inom företaget.

 

Barriären att få komma med idéer till Ericsson Garage är lågt satt och själva innovationsarbetet sker systematiskt, från idé till genomförande och avslut.

 

– Vi är öppna för idéer, det ska inte vara krångligt att komma till oss. På det första mötet förklarar vi syftet med Ericsson Garage, hur idén ska tas vidare steg för steg, roller och ansvar. Det är viktigt att inte ge falska förhoppningar. Vi har lärt oss en hel del och fortsätter att ständigt utveckla och förbättra oss.

 

Johan Sjöberg berättar att de arbetar enligt metoden Lean startup, det vill säga korta cykler, nära samarbete med kunder och att ständigt utvärdera det du gör. Det gäller både innovationerna och Garaget i sig. En innovation genomförs på cirka två till åtta månader, om viss hårdvara behöver beställas kan den längre tiden behövas.

 

– Ett krav är att alltid ha en extern partner med i innovationen, det vill säga att man samarbetar med omvärlden. Vi skriver alltid partneravtal så att det är klart vem som äger vad, det får inte vara några otydligheter. Det gäller också patent, vad som går och bör skyddas. Ibland är det bättre att inte skydda i patent.

 

En ny förändring är att Garaget alltid gör en hållbarhetsanalys.

 

– Vi tittar på tre dimensioner: socialt, ekonomiskt och miljö – vilka konsekvenser ett projekt kan ha.

 

Garaget har inga satta mål i form av nyckel­tal, hur många som ska jobba där eller hur många projekt som ska finnas under en viss tid.

 

– Vi skulle känna oss utsatta om man sätter kpi:er (key performance indicator), det skulle lätt kunna ta död på initiativen. Vi belyser gärna lyckade projekt istället.

Ett sådant lyckat projekt är ett samarbete med SEB kring ett nytt sätt att ha kundmöten online, Remote Advisory Service. Tjänsten är inte en förlängning av internetbanken, utan ett nytt och närmare sätt att kommunicera med kunder där kundmötet sätts i ett samman­hang. Målgruppen är framför allt små och medel­stora företag som exempelvis behöver träffa sin bank i samband med en nyetablering. Med den nya tjänsten slipper kunden åka till banken och banken kan slippa ha dyra kontor centralt i städer. Tjänsten innebär att kunden guidas igenom processen att exempelvis skapa ett nytt företag genom att dela skärm. SEB har kört ett pilotprojekt i Baltikum. Även om ­plattformen och tjänsten är specifik för SEB finns nu plattformen i Ericssons produktkatalog.

 

– Det är ett av våra mest lyckade projekt, säger Johan Sjöberg.

 

Ett annat projekt som blivit en succé är ett samarbete med Boliden som går ut på att med en exakthet på tio centimeter avgöra platsen där en medarbetare eller maskin befinner sig i en gruva, vilket kan vara avgörande för säkerheten.

 

SEB-projektet tog fyra månader att färdigställa och i projektet deltog medarbetare från flera delar av Ericsson, totalt cirka tio forskare och nästan lika många studenter.

 

– Det var ett ovanligt stort projekt. Just nu är vi bara fyra personer här i Kista Garage. Vi engagerar ofta studenter i våra projekt, det är bra för omvärldsbevakningen.

 

Hur svårt är det då att övertyga sin chef om att vara borta i några månader från sitt ordinarie jobb? Johan Sjöberg medger att det i vissa fall kan vara svårt att få ihop ett team – det underlättar om den egna chefen eller någon annan chef i närheten har en bakgrund inom forskning och utveckling. 

 

Innovation i stora organisationer

Stora företag kan ha svårt att identifiera nya idéer och därmed attrahera och behålla medarbetare som är skickliga innovatörer. Steve Blank, entreprenör från Silicon Valley och consulting associate professor vid Harvard, har myntat begreppet Lean Startup. Han beskriver hur stora företag som vill lyckas med innovation bör göra.

  • Utveckla en kultur av entreprenörskap inom företaget och främja innovativa idéer genom att belöna innovation och acceptera risker.
  • Köpa startupdriven innovation (Google har köpt cirka 160 företag på tio år).
  • Se och förstå skillnaden mellan att genomföra en existerande affärsmodell, utvidga en affärsmodell och söka efter en (disruptiv) affärsmodell.

 

Läs mer på steveblank.com

 

 


 

Visste du att...

...Disruptiv innovation, kan beskrivas som en oväntad teknisk lösning, ofta enklare och billigare än en existerande produkt eller tjänst. Disruptiv innovation har genom historien fått stora företag på fall. Men det sker inte genom att konkurrera ut dem utan genom att förändra affärsmodellen, hitta nya kundgrupper och nya behov.

 

...Inkubator eller företagskuvös är en organisation som har som syfte att främja och underlätta entreprenörskap, innovationer och nyföretagande. Det kan handla om rådgivning, nätverkande, affärsstöd och coaching.

 7 berömda garage i USA

Amazon
10704 NE 28th, Bellevue, Washington

Apple
2066 Crist Dr, Los Altos, Kalifornien

Disney
4651 Kingswell Ave, Los Angeles, Kalifornien

Google
232 Santa Margarita Ave, Menlo Park, Kalifornien

Harley Davidson
någonstans i norra Milwaukee, Wisconsin

Hewlett Packard
367 Addison Ave, Palo Alto, Kalifornien

Microsoft
Albuquerque; New Mexico

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext