2016-10-26 - Nyhet

Göteborg satsar på att bli en smartare stad


Göteborg satsar på nya fjärrvärmelösningar, digital utveckling och ovanliga idéer – som planerna på en linbana över Göta älv.
Göteborg är en av de svenska städer som ingår i EU-projektet Smart Cities. Projektet ska påskynda omställningen av Europas städer till fossilfria och resurssnåla samhällen.

Fakta


Om SIS


SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.


SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor.

Läs mer >


Göteborg förväntas växa med 150 000 invånare fram till år 2035. Det betyder att staden följer samma trend som resten av Sverige – stark urbanisering.

Fjärrvärme är ett område i fokus för stadens hållbarhetsarbete.


– Göteborg är en av de städer som har mest utbyggd fjärrvärme i hela världen och vi har många erfarenheter på området som andra EU-städer kan dra nytta av. Projektet innebär samtidigt att vi kan bidra till utveckling av företagen i Västsverige, säger Katrina Folland, samordnare på Stadsledningskontoret i Göteborg. 


Ett av EU:s smart cities-projekt är Celsiusprojektet som ska ge skjuts åt utbyggnaden av fjärrvärme och fjärrkyla i Europa. Göteborg ska bli en inspirations- och kunskapskälla, samtidigt som staden testar nya lösningar för förbättrad energieffektivitet. I stadsdelen Kvillebäcken i centrala Göteborg ska fjärrvärme lagras i huskroppen på ett nytt sätt inom ramen för projektet. I väggar och golv kan fjärrvärme ”sparas” för att kunna användas när konsumtionsbehovet når toppar, exempelvis under kalla vinterdagar när värmeuttaget är högt.

Ytterligare en del i EU-projektet handlar om energieffektivisering, kopplad till social hållbarhet.


– Vi vill ta ett grepp om social hållbarhet och arbetar med ett antal hus i Hammarkullen och med Hammarkullebadet. Vi vill ha en dialog om vad vi ska göra och har nu diskussioner med medborgarna, säger Katrina Folland.

När Hammarkullebadet, som har ett stort renoveringsbehov, hotades av nedläggning år 2014 protesterade många, i synnerhet kvinnor. Badet räddades och ett arbete med bland annat en grupp kvinnor med somalisk bakgrund inleddes i syfte att undersöka hur badet kan förstärkas som en mötesplats för kvinnor och mellan kulturer. Nästa steg är att involvera gruppen i den kommande renoveringsprocessen. 


Ett annat projekt är planerna på en linbana över Göta älv, som skulle kunna fungera som en ny typ av kollektivtrafik i staden.

Linbanan kan bli den första i Sverige som integreras i kollektivtrafiken och planeras stå färdig år 2021 när Göteborg firar 400 år som stad. Gondolen skulle kunna avgå med 45 sekunders mellanrum och ge linjen samma passagerarkapacitet per timme som en spårvagnslinje. Ett politiskt beslut väntas i sommar.


Vad kan smarta städer betyda för medborgarna? Hur blir skillnaden i vardagen för invånarna när utvecklingen går mot smarta städer?

– De flesta märker kanske inte av fjärrvärmeprojekten eftersom de inte syns så mycket – om man inte bor i de berörda fastigheterna. Med hjälp av digitaliseringen kommer medborgarna märka att det blir enklare på andra områden: Man kanske bokar sin tennistid via en app och anmäler problem på cykelbanan med en annan, säger Katrina Folland och ger exempel på ett projekt som kommer att synas.

– Det är vårt projekt med en elektrifierad buss där busshållplatserna kan byggas inomhus. En finns på Lindholmen i dag.


Katrina Follands råd om arbete med smarta, hållbara städer:

– Fundera över behov och i synnerhet vilka utmaningar ni vill lösa. Smarta städer är ett roligt område med många lösningar. Många vill också samarbeta med kommunerna.

– Kommunicera tydligt vilka behoven är till både näringsliv och akademin. Satsa också på ökat samarbete med näringsliv och forskarvärlden – annars är det svårt att få fram lösningar som motsvarar den kraftsamling som behövs.

– Använd medborgardialog för att ta reda på mer om behoven.

– Tänk generellt på att arbeta med en utmaningsdriven innovation. Vilka är samhällsutmaningarna?

Fotnot:


Göteborgs stad är en av deltagarna i den grupp hos SIS som har arbetat med vägledning till ett ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner. För mer information kontakta ulrika.edholm@sis.se projektledare SIS, SIS/TK 588 


Tre exempel på smart och hållbar stadsmiljö i Göteborg:


Göteborg deltar i EU-samarbetet Smart Cities. Staden ska sprida kunskap om fjärrvärme och fjärrkyla till resten av Europa och samtidigt testa nya lösningar. Tre exempel från projektet:


• Bostadshus i området Kvillebäcken ska testa lagring av fjärrvärme i byggnadskroppen. Den ”sparade” värmen gör att behovet av fossila bränslen minskar även om behovet av fjärrvärme ser olika ut vid olika tidpunkter på dygnet. 

• Stadsdelen Gårdsten satsar på fjärrvärmedrivna vitvaror. I stället för att värma upp vattnet till tvättstugan med el, sker det med fjärrvärme.

• En av färjorna i Göteborgs hamn, en Stenafärja, minskar sina utsläpp genom att vara ansluten till fjärrvärmenätet.

Text: Anna Hammarskjöld

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext