2016-10-26 - Nyhet

Flera tusen gör övergången till nya ISO 14001 de närmaste åren


Bara några hundra organisationer har certifierat sig enligt den nya ledningssystemstandarden ISO 14001, miljöledning. Den gamla versionen av ISO 14001 gäller fram till 2018, men det finns många skäl att komma igång med övergången, enligt Sverker Thurén, revisions- och kunskapsledare för ISO 14001 hos certifieringsföretaget DNV GL. – Den nya standarden är mer användarvänlig för de flesta, säger han.

Fakta


Om SIS


SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.


SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor.

Läs mer >


Närmare 6 000 organisationer är certifierade enligt ISO 14001 i Sverige. Knappt 300 av dessa har gått över till den nya versionen som publicerades i september förra året.

 

Hur stora är skillnaderna, generellt sett, mellan den nya och den tidigare versionen av ISO 14001?

– Det finns ett antal skillnader, men hur stora skillnaderna blir i praktiken beror på hur organisationen har jobbat tidigare. Ett exempel på en tydlig skillnad är ledningens ansvar. Nu ska den högsta ledningen ta ansvar för ledningssystemet och ta ansvar för att det finns resurser för arbetet med det, säger Sverker Thurén.

 

– Så kanske många mindre företag har jobbat redan tidigare, men det kan innebära större förändringar för stora företag, säger han.

 

Andra skillnader är att det finns krav på ett livscykelperspektiv och på omvärldsanalys. Det finns också ett tydligare riskperspektiv i den nya versionen.

 

Sverker Thurén tycker att det finns många fördelar med den nya standarden.

– Kopplingen till affärsnytta är större. Ledningssystemstandarden ska stödja målen och se till att affärsidén förverkligas. Integrationen med andra ledningssystemstandarder blir också lättare eftersom alla får en gemensam övergripande struktur.

 

Det finns inget skäl att oroa sig för mycket för övergången, anser han.

– Börja gärna med en utbildning, där även den högsta ledningen inkluderas. Gör en GAP-analys för att se vad skiljer sig mellan nu-läget och de nya krav som finns, säger han.

 

Hittills har han fått färre frågor än han väntat sig om den nya standarden.

– Många är nog inte igång ännu. Men när man börjar fundera över standarden är det viktigt att man ser mer till innehåll än till struktur. Det är inte en administrativ övning utan handlar om vilka nya komponenter som behövs.

 

Finns det en risk att man skjuter upp övergången för länge?

– Ja, det är klart att det kan bli problem med kapacitet för certifieringsorganen om många skjuter upp. Ur användarnas perspektiv är det viktigt att planera in övergången så att man inte står utan certifikat.

Text: Susanne Rydell

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext