2016-08-31 - Nyhet

Enklare och säkrare att mäta fjärrvärme med ny standard

Marie Skogström, ONE Nordic

Alla kunder som använder fjärrvärme ska veta hur deras värmeförbrukning påverkar fakturan.
– Idag finns ett stort problem när mätvärden saknas, till exempel på grund av åskoväder, översvämningar eller tekniska störningar, säger Marie Skogström, teknikkonsultbolaget ONE Nordic.

Fakta

En ny kommitté, Termisk energi – validering av mätvärden, SIS/TK 601, börjar arbeta i höst. Kommittén ska ta fram en ny standard för validering av mätvärden vid fjärrvärmeförbrukning.

 

Den nya kommittén vänder sig till fjärrvärmeleverantörer, tekniska konsulter, fastighetsbolag, villa- hyresgäst- och bostadsrättsföreningar och myndigheter. Det första öppna mötet hålls den 5 oktober på SIS.

 

Kontakt SIS projektledare:
e-post: ali.husseini@sis.se
tel: 08-555 521 95

 

Välkommen till intressentmöte 5 oktober

 

Om SIS


SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.


SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor.

Läs mer >

I Sverige finns hundratusentals fjärrvärmemätare utspridda hos fastighetsägare över hela landet.

 

   – Idag måste energibolagen uppfinna hjulet själva, alltså hitta på egna metoder för hur de ska estimera förbrukningen när mätvärden saknas. Fastighetsägare som har flera fastigheter märker naturligtvis att bolagen hanterar detta olika, säger Marie Skogström.

 

   – Vi behöver en gemensam lösning som är jämförbar och lätt att överblicka. Det är både i energibolagens och slutkundernas intresse med en lösning som alla har förtroende för, säger hon.

 

Behovet av en ny standard har blivit ännu tydligare sedan EU:s energieffektiviseringsdirektiv började gälla. Från och med förra året finns ett krav på att förbrukningsdata redovisas för slutkunden på ett tydligt sätt. Det ska ske så ofta så att kunden kan påverka sin förbrukning. Konkurrensen från andra aktörer, till exempel värmepumpar har också ökat under senare år, enligt Marie Skogström.

 

   – Tidigare har nog energibolagen ofta delvis bjudit på den tidsperiod då mätvärden saknats.  Men det är inte möjligt på en pressad marknad. Det krävs en lösning som är korrekt. Vi kommer också att titta på gemensamma lösningar för att snabbare identifiera problem i mätningarna, säger hon.

 

Marie Skogström är en av deltagarna i en ny kommitté hos SIS om validering av mätvärden vid förbrukning av termisk energi. Kommittén, som håller sina första möten i höst hos SIS, välkomnar nya deltagare.

 

   – Det är viktigt att vi får in representanter för slutkunderna, till exempel fastighetsbolag och villaägarföreningar, så att vi kan hitta en lösning som alla har förtroende för, säger Marie Skogström.

 

Kommittén arbetar för att skapa en svensk standard, men förhoppningen är att lösningen ska vara intressant även i Europa och påverka en kommande standardisering på europeisk nivå.

 

   – Sverige ligger långt fram när det gäller fjärrvärme, säger Marie Skogström.

 

Tidplanen är att det ska finnas en färdig standard inom tre år, enligt Ali Husseini, projektledare på SIS.

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext