Nyheter och pressmeddelanden2017-03-24  -  Nyhet

Följ med till Outokumpus anläggning i Avesta

Outokumpu är världsledande inom de mer avancerade rostfria stålen som behövs för krävande tillämpningar. Outokumpu använder standarder både i tillverkningsprocessen och för sina stål. Se filmen med Patrik Sundell, Standardiserings koordinator på Outokumpu. Läs mer »

2017-03-22  -  Nyhet

Medicinsk radiologi

Strålkällor i avancerad teknik inom medicinsk radiologi måste skyddas från stöld och obehörigt tillträde. Samtidigt får inte säkerheten kring utrustningen bli ett hinder i det dagliga användandet. På tisdag den 4 april kallar SIS till intressentmöte om säkerhet för… Läs mer »

2017-03-22  -  Nyhet

Riskhantering får ny aktualitet

Riskhantering kan handla om allt från informationssäkerhet till fysisk säkerhet. En uppdaterad version av standarden ISO 31000 är ute på remiss under våren. Standarden ger vägledning för effektivt arbete med risker och samverkar med ISO 9001 och ISO 14001 som har … Läs mer »

2017-03-22  -  Nyhet

Så säkrar du din produktion med kontinuitetshantering

Nyckelpersoner som slutar, viktiga underleverantörer som går i konkurs eller översvämning i serverrummet. Den obehagliga listan på vad som kan störa ut en verksamhet kan göras lång. Perspektiv har bett två av Sveriges ledande experter på kontinuitetshantering om ti… Läs mer »

2017-03-10  -  Nyhet

SIS yttrande över remiss från Finansdepartementet - Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden

Swedish Standards Institute (SIS) lämnar härmed yttrande på betänkandet ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 2016:78). Läs mer »

2017-02-15  -  Nyhet

Standarder behövs i den snabba utvecklingen inom byggbranschen

Hanteringen av information om den byggda världen är under snabb utveckling. Pappersritningar ersätts i allt högre grad av digital information, som kan användas genom hela livscykeln. Läs mer »

2017-02-15  -  Nyhet

Livsmedelssäkerhet – aktuellt ämne i ny standard

En ny version av ledningssystemstandarden för livsmedelssäkerhet, ISO 22000, är på väg. Den nya standarden blir mer användarvänlig, med tydligare definitioner. Den blir också anpassad till ledningssystemens nya övergripande struktur. Samtidigt pågår utveckling som … Läs mer »

2017-02-14  -  Nyhet

Kulturarvet – ett värdefullt arbete

Vårt europeiska kulturarv är viktigt att bevara för framtida generationer. En nödvändig förutsättning är att man inom Europa verkar för att uppnå ett gemensamt förhållningssätt till de utmaningar som rör bevarandet av kulturarvet. Med stöd av standarder blir det lä… Läs mer »

2017-02-13  -  Nyhet

SIS tar över internationellt sekretariat inom e-hälsa

Som en naturlig del i arbetet med att Sverige ska bli världsbäst på e-hälsa 2025 har SIS tagit över ansvaret för arbetsgruppen Architecture, frameworks and models inom ISO kommittén Health informatics. Det gör att SIS och Sverige får en tydligare plattform i ISO-… Läs mer »

2017-02-13  -  Nyhet

Snabbtester för droganalyser - Intressentmöte

SIS arrangerar ett intressentmöte för att diskutera möjligheterna till att skapa standarder för ”Snabbtester för droganalyser – kvalitet, utförande och dokumentation”. Läs mer »

2017-02-13  -  Nyhet

Biobankskonferens

I dagarna arrangerar Nationella Biobanksrådet (NBR) en konferens i biobankning. Läs mer »

2017-02-10  -  Nyhet

SIS bildar grupp för plast- och miljöstandarder

Intresset för att effektivisera plaståtervinning, hitta miljövänligare material och att hantera plast i våra hav ökar, både i Sverige och internationellt. Standarder kan underlätta detta. I september kommer det internationella standardiseringsorganet ISO att starta… Läs mer »

2017-02-09  -  Nyhet

Nytt konkret stöd för socialt ansvarstagande

Standarden ISO 26000 hjälper organisationer att arbeta strukturerat med socialt ansvarstagande. En kompletterande guide till standarden är på väg. Guiden ska ge stöd till alla som arbetar med olika ledningssystemstandarder, exempelvis miljöledning eller kvalitetsle… Läs mer »

2017-02-09  -  Nyhet

Rättspsykiatrin Skåne valde nytt kvalitetsledningssystem

Ungefär 300 medarbetare arbetar inom Rättspsykiatrin i Region Skåne. För några år sedan valde verksamhetsområdet att gå över till ett särskilt kvalitetsledningssystem för vården. – Vi kände att vi inte jobbade lika, det fanns ett genuint önskemål om fler rutiner… Läs mer »

2017-02-01  -  Nyhet

Sony jobbar systematiskt


Sony arbetar systematiskt med innovation management. Här delar Johan Grundström Eriksson, globalt ansvarig för utvecklingen av Sony Mobiles ledningssystem, med sig av erfarenheten att bygga innovationsförmåga. Läs mer »

2017-02-01  -  Nyhet

Möt Lina Orbéus, standardiseringschef på Scania


Resultat och människors utveckling – det är faktorer som driver Lina Orbéus i hennes arbete. Här berättar Scanias standardiseringschef om sin snabba resa från examensjobb till arbetet som chef – och om de utmaningar företaget står inför när digitalisering sudd… Läs mer »

2017-01-31  -  Nyhet

Standarder en del av regeringens satsning på innovation

Regeringen vill satsa på innovation för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Standardisering är ett av de områden som får pengar via Vinnova i den nya innovationssatsningen. Läs mer »

2017-01-30  -  Nyhet

Världsbäst på e-hälsa

Digital vård och omsorg har aldrig mått så bra som i dag. Med fokus på standarder arbetar eHälsomyndigheten nu mot Vision 2025, som innebär att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa. Läs mer »

2017-01-13  -  Pressmeddelande

Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt

Lantmäteriet och SIS, Swedish Standards Institute har slutit ett nytt avtal som innebär att alla svenska geodatastandarder och -handböcker samt de mest efterfrågade ISO-standarderna inom geodataområdet kan laddas ner utan kostnad av företag, myndigheter och organis… Läs mer »

2017-01-13  -  Pressmeddelande

Regeringen stödjer SIS kvalitetssäkringsarbete inom vård och omsorg

Regeringen beslutade igår att bevilja SIS, Swedish Standards Institutes ansökan om medel (3 000 000 kronor) under 2017 för att fortsätta utveckla nationella standarder avseende kvalitetssäkring av verksamhet inom äldreomsorg, LSS (lagen om särskilt stöd), HVB-hem (… Läs mer »

2017-01-10  -  Nyhet

SIS bidrar till byggindustrins digitalisering

SIS gör nu flera satsningar på att hjälpa företag att digitalisera innovationer. Ett exempel är samarbetet med Kontrollbolaget, som nyligen lanserat ett webbverktyg för byggindustrin. Syftet är att uppnå miljardbesparingar i administrationsledet. Läs mer »
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext