Nyheter och pressmeddelanden2016-12-08  -  Nyhet

Stort intresse för naturvärdesinventering

När en kommun ska ta fram en detaljplan, Trafikverket planerar för en ny väg eller det ska byggas ett kraftverk finns tydliga rutiner för hur en arkeologisk utredning ska göras. Däremot när det gäller levande djur och växter har det inte varit lika enkelt. Därför l… Läs mer »

2016-12-08  -  Nyhet

SIS koordinerar förstudie om hållbarhetsfrågor inom BioInnovation

SIS har fått förtroendet att koordinera en förstudie gällande hållbarhetsfrågor kopplade till bioekonomin inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Under förstudien kommer en bred grupp intressenter att involveras i diskussionen, bland ann… Läs mer »

2016-12-06  -  Nyhet

Ny utgåva av brandstandarder

För både patienters och personals säkerhet är det viktigt att ställa krav på brandhärdighet för bäddar som används inom vården. Nu har de de svenska standarderna för vårdbäddens brandkrav kommit i nya reviderade utgåvor. Läs mer »

2016-12-05  -  Nyhet

”Vi behöver fler kommuner i standardiseringsarbetet”

– Vi hoppas att fler aktörer – även små och medelstora kommuner – vill engagera sig i arbetet kring smarta och hållbara städer. Svenska intressenter har mycket att tillföra, även internationellt, säger Cecilia Beskow, avdelningschef för standardiseringen på SIS. Läs mer »

2016-12-05  -  Nyhet

Din nya kollega

Sverige ligger på femte plats i världen när det gäller robottäthet och antalet robotar väntas öka de närmaste åren. Automatisering och robotisering ger svensk industri möjlighet att fortsätta vara konkurrenskraftig globalt och till och med ta tillbaka jobb från låg… Läs mer »

2016-12-05  -  Nyhet

Uppdatera ditt medicintekniska kvalitetssystem

En ny utgåva av Kvalitetssystem för medicintekniska produkter, SS-EN ISO 13485 publicerades i mars 2016. I vår anordnas både grundkurs för dig som vill lära dig mer om den nya standarden samt en kurs i intern revision för medicintekniska verksamheter. Läs mer »

2016-11-29  -  Nyhet

Flygande start med 3D

Investeringar inom 3D-skrivare eller additiv tillverkning sätter nu fart. Ett företag som redan använt tekniken i många år är GKN Aerospace med bas i Storbritannien. De tillverkar komponenter till flygplan och rymdraketer. Läs mer »

2016-11-29  -  Nyhet

Innovation i Garage

På Ericsson fångas ­innovativa idéer upp genom att låta ­medarbetare flytta från sin vanliga arbetsplats några månader och istället arbeta i ­innovationsprogrammet Ericsson Garage. Redan vid årsskiftet kommer det att finnas åtta ­Garage runt om i världen, och fler … Läs mer »

2016-11-25  -  Nyhet

Nya och förbättrade funktioner i e-nav

Som kund på e-nav vet ni hur viktigt det är att på ett smidigt sätt få tillgång till de senaste utgåvorna av just de standarder som ni har behov av. Läs mer »

2016-11-24  -  Nyhet

Nu revideras flera standarder inom kopparområdet

Koppar nyttjas för sina goda elektriska egenskaper i elektriska komponenter och i till exempel rörledningar där speciella krav ställs på korrosionsmotstånd. Vanliga användningsområden är plåt, band eller tråd för el och elektronik samt rörledningar för till exempel… Läs mer »

2016-11-22  -  Nyhet

En praktisk dag om tryckbärande rörsystem

Nyfiken på att veta mer om tryckbärande rörsystem? Den 20 april är det dags för SIS Rördag 2017. En seminariedag med fokus på att välja rätt produkt och att praktiskt använda standarder för att underlätta arbetet med rör, rördelar, flänsar, packningar och ventiler. Läs mer »

2016-11-18  -  Nyhet

Så kan företag använda blockchain

Snabbare, billigare och säkrare transaktioner. Blockchain förknippas vanligen med den alternativa valutan bitcoin, men idag är det allt fler företag som hittar användningsområden för tekniken. Läs mer »

2016-10-26  -  Nyhet

Flera tusen gör övergången till nya ISO 14001 de närmaste åren


Bara några hundra organisationer har certifierat sig enligt den nya ledningssystemstandarden ISO 14001, miljöledning. Den gamla versionen av ISO 14001 gäller fram till 2018, men det finns många skäl att komma igång med övergången, enligt Sverker Thurén, revisio… Läs mer »

2016-10-26  -  Nyhet

Göteborg satsar på att bli en smartare stad


Göteborg satsar på nya fjärrvärmelösningar, digital utveckling och ovanliga idéer – som planerna på en linbana över Göta älv.
Göteborg är en av de svenska städer som ingår i EU-projektet Smart Cities. Projektet ska påskynda omställningen av Europas städer … Läs mer »

2016-10-26  -  Nyhet

Snart kommer standarden för hållbara inköp

En internationell standard för hållbar upphandling. Nästa år väntas den vara klar. ”En viktig vägledning för både företag, organisationer och offentliga verksamheter”, säger Staffan Söderberg, ordförande i den svenska arbetsgruppen för ISO 20400. Läs mer »

2016-10-24  -  Nyhet

Ny standard för stöd till funktionshindrade

En ny standard ska säkra kvaliteten i LSS-verksamhet. LSS är en lag som ska garantera personer med omfattande funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor.
– En standard kan bidra till mer likvärdiga förutsättningar, säger Eva Borgström, ombudsman hos FUB, … Läs mer »

2016-10-24  -  Nyhet

Standarder bidrar till att uppfylla FN:s Globala utvecklingsmål

I januari 2016 skrev FN:s medlemsländer under den agenda (Agenda 2030) som ska vägleda det internationella utvecklingsarbetet fram till 2030. Agendan består av 17 Globala mål (Sustainable development goals) som bygger på de 8 Milleniemålen som varit riktlinjer de s… Läs mer »

2016-10-24  -  Nyhet

På remiss: Nytt standardförslag för lagerhållning och logistik för vården

När man tar sterila produkter i bruk, är det viktigt att dessa behåller sina egenskaper. Från transporten, hanteringen och lagringen fram till dess de tas i bruk. Vid rätt hantering och lagring kan man behålla produkternas sterilitet en längre tid, vilket kan ge b… Läs mer »

2016-10-24  -  Nyhet

Var med och påverka ny materialstandard för stål- och aluminiumprodukter

Erbjuder ditt företag stål- och aluminiumprodukter till byggsektorn och vill du höja din konkurrenskraft? Välkommen till ett intressentmöte hos SIS för diskutera ett nytt svenskt initiativ om ett sekretariat på europanivå för att ta fram en ny materialstandard inom… Läs mer »

2016-10-22  -  Nyhet

Externrevisorn – ta hjälp av en utomståendes blick på organisationen

Externrevisorn är en opartisk bedömare, som har erfarenhet från många olika organisationer. Sträva efter ett öppet samtalsklimat med revisorn, råder Therese Göthberg som är revisor på Svensk Certifiering. Läs mer »

2016-10-22  -  Nyhet

Ständiga förbättringar vardag på Holmen Paper

Strävan efter ständiga förbättringar är ett vedertaget sätt att arbeta på Holmen Paper i Hallstavik. Vägen dit går via en ambitiös och genomgripande internrevision. Läs mer »

2016-10-20  -  Nyhet

Inspiration till ny version av nationella metadataprofilen

Deltagare från SIS kommitté för Metadata för geodata, SIS/TK 489, har varit på Inspirekonferens i Barcelona. Konferensens tema det här året var ”INSPIRing a sustainable environment”. Läs mer »

2016-10-19  -  Nyhet

Fortsatt ökning av antal certifieringar

ISOs årliga statistik över certifieringar mot ledningssystemsstandarder visar på en fortsatt ökning (3 %). Standarden för kontinuitetshantering visar på den största ökningen med 78 %. För första gången finns statistik med för standarden för tjänster inom informatio… Läs mer »

2016-10-19  -  Nyhet

Hållbart byggande – fokus ändras i en av de stora samhällsfrågorna

Det har länge funnits fokus på hållbarhet inom byggandet, vilket också märks inom standardiseringsarbetet. De stora miljöfrågorna – till exempel global uppvärmning och påverkan av ozonlagret – återspeglas i de internationella standarder som tas fram. Men nu pågår e… Läs mer »

2016-10-10  -  Nyhet

Standarder en del av regeringens satsning på innovation

Regeringen vill satsa på innovation för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Standardisering är ett av de områden som får pengar via Vinnova i den nya innovationssatsningen. Läs mer »

2016-10-01  -  Nyhet

FN:s klimatkommitté vill se ny standard i finanssektorn

I spåren av Parisavtalet utreds nu om ISO ska utveckla en ny, internationell standard där finansbranschen kan bedöma sina investeringar utifrån ett klimatperspektiv. ”Här är det viktigt med svenskt deltagande”, säger Jimmy Yoler, projektledare på SIS. Läs mer »

2016-10-01  -  Nyhet

Standarden mot mutor är klar

I mitten av oktober publicerades ISO 37001, det internationella ledningssystem som ska underlätta arbetet mot mutor. ”Bland annat tydliggörs styrelsens ansvar”, berättar Helena Sjöholm, ordförande i den svenska arbetsgruppen. Läs mer »

2016-10-01  -  Nyhet

Välkommen i hela världen – standard mot mutor

Hittills har företag och organisationer haft en rad riktlinjer och policys som stöd i arbetet mot korruption. Nu kommer också en certifieringsbar internationell standard. Med ISO 37001 får företag, offentlig sektor och ideella organisationer stöd att förebygga, upp… Läs mer »

2016-10-01  -  Nyhet

Hållbar upphandling inom 37 områden

Snart kompletteras ISO 26000, vägledning för socialt ansvarstagande, med riktlinjer för hållbara inköp. ISO 20400 erbjuder alla typer av organisationer möjligheter att arbeta systematiskt med hållbarhet inom 37 olika områden. Läs mer »

2016-10-01  -  Nyhet

Global standard för säkra styrsystem

Mer användarvänlig utformning och en förenklad metod för att bedöma prestandanivå. Det är några av nyheterna i den uppdaterade standarden för säkra styrsystem för maskiner. Läs mer »

2016-09-29  -  Nyhet

Kvalitet är ledningens ansvar

Kvalitetsledningssystemet ISO 9001 är världens största standard. I fjol gavs den ut i en ny version, där det bland annat ställs ökade krav på de högsta cheferna. Förändringen är bra – här finns en tydligare koppling till hur metodisk kvalitetsledning påverkar både … Läs mer »

2016-09-16  -  Nyhet

SIS erbjuder praktikplats till nyanlända via Jobbsprånget

Tre frågor till Fredric Stany, standardiseringschef på SIS, som ansvarar för SIS deltagande i Jobbsprånget. Läs mer »

2016-09-06  -  Nyhet

Standarder en nyckelfråga för svensk konkurrenskraft


Standardisering spelar en viktig roll i regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Det sa närings- och innovationsminister Mikael Damberg när han för Näringsdepartementets räkning stod värd för ett seminarium om standardiseringens betydelse för den svenska expor… Läs mer »

2016-09-01  -  Nyhet

Riktlinjer för bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier

Nu finns den europeiska standardserien för bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier publicerad. Läs mer »

2016-08-31  -  Nyhet

Koder för hjälpmedel - Revidering av ISO 9999

ISO 9999 är en internationell klassificering av hjälpmedel speciellt framtagna för eller allmänt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Klassificeringen omfattar även hjälpmedel som används av en person med funktionsnedsättning, men som behöver assista… Läs mer »

2016-08-31  -  Nyhet

Nya riktlinjer för val av textil inom vård och omsorg vid offentlig upphandling

Nu är den nya utgåvan av den europeiska tekniska specifikationen för textilier för vård- och omsorgsinrättningar publicerad (SIS-CEN/TS 14237:2016). Denna andra utgåva har utökats och överlappar med den svenska standarden för sjukvårdstextilier (SS 8760002). Läs mer »

2016-08-31  -  Nyhet

SIS leder nytt europeiskt standardiseringsarbete inom personcentrerad vård

SIS startar i höst, efter initiativ från GPCC, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, ett nytt europeiskt standardiseringssekretariat för att ta fram tydliga riktlinjer för patientmedverkan i personcentrerad vård. Det finns ett stort behov av e… Läs mer »

2016-08-31  -  Nyhet

Enklare och säkrare att mäta fjärrvärme med ny standard

Alla kunder som använder fjärrvärme ska veta hur deras värmeförbrukning påverkar fakturan.
– Idag finns ett stort problem när mätvärden saknas, till exempel på grund av åskoväder, översvämningar eller tekniska störningar, säger Marie Skogström, teknikkonsultb… Läs mer »

2016-07-15  -  Nyhet

Allt fler bor i städer – då krävs smarta och hållbara lösningar


Allt fler människor blir stadsbor. År 2050 kommer 75 procent av jordens befolkning att bo i städer. Det betyder att en enorm nyproduktion måste ske – samtidigt som jordens resurser är begränsade. Om ekvationen ska gå ihop är det nödvändigt med hållbara städe… Läs mer »

2016-07-15  -  Nyhet

”Sverige behöver ta täten kring smarta städer”

Hur kan Sverige bli bättre på att exportera lösningar kring smarta och hållbara städer? Och vilken roll kan standarder spela i det arbetet? Det var temat för ett av SIS två seminarier i Almedalen. Läs mer »

2016-07-08  -  Nyhet

”En jättelik potential för nya jobb”

Efter ångmaskiner, löpande band och robotar pågår nu den fjärde industrirevolutionen – digitaliseringen. Hur ska svenska aktörer samverka i omställningen till ”Industri 4.0”? Det var temat för ett av SIS två seminarier i Almedalen. Läs mer »

2016-06-30  -  Pressmeddelande

New European quality requirements for patient cooperation in health and medical care

This coming autumn, in response to an initiative from the Centre for Person-Centred Care at Gothenburg University (GPCC), the Swedish Standards Institute (SIS) is inaugurating a new European standardization secretariat, which will be tasked with developing clear gu… Läs mer »

2016-06-30  -  Nyhet

Riktlinjer för etiketter


Har du någonsin haft problem att få bort en etikett från en glasburk? Eller kanske tyckt att etiketten från flaskan trillar av för lätt? Etiketter används väldigt brett och behöver ha olika egenskaper beroende på underlag och användningsområden. Ändå har gemens… Läs mer »

2016-06-30  -  Nyhet

Hur uppfyller ni kravet om energikartläggning?

Läs om hur andra företag arbetar med kravet om energikartläggning. Läs mer »

2016-06-30  -  Nyhet

Energiledning hjälper företag att följa lagen

Standarden för energiledning, gör det enklare för företag att klara den nya lagen om energikartläggning, EKL. Energiledning är därtill bra för affärerna och miljön. Läs mer »

2016-06-29  -  Nyhet

Hållbara textilier – dags att gå från ord till handling

Diskussionen om miljömärkning, återvinning och hållbar produktion är en del av vardagen inom textilindustrin. Men det finns mycket kvar att göra. Vad innebär egentligen hållbarhet inom textilindustrin? I augusti bjuder SIS in alla intressenter för att ta fram nya … Läs mer »

2016-06-27  -  Pressmeddelande

Nya europeiska kvalitetskrav för patientmedverkan inom hälso- och sjukvården

SIS, Swedish Standards Institute, startar i höst, efter initiativ från GPCC, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, ett nytt europeiskt standardiseringssekretariat för att ta fram tydliga riktlinjer för patientmedverkan i personcentrerad vård. … Läs mer »

2016-06-27  -  Nyhet

Företaget Consilium Marine & Safety har genomlyst hela sin verksamhet – resultatet blev en stark koppling mellan affärplanen och ISO 9001.

En kris tvingade säkerhetsföretaget Consilium Marine & Safety att tänka nytt. Följden blev en omorganisation, med en stark koppling mellan affärsplanen och ledningssystemet ISO 9001. – Det är kul att vårt arbetssätt ligger i linje med den nya, reviderade standa… Läs mer »

2016-06-27  -  Nyhet

Hitta rätt stöd hos revisorn

De nya standarderna för miljö- och kvalitetsledning är här. De flesta organisationer går över till de moderniserade versionerna av ISO 14001 och ISO 9001 när det är dags för omcertifiering. Revisionerna, både de interna och de externa, innebär en chans att vässa ve… Läs mer »

2016-06-27  -  Nyhet

Mats Uhrfelts, Sjöfartsverket praktiska råd för arbete med miljöledningssystem

Praktisk checklista för ditt arbete med miljöledningssystem. Läs mer »

2016-06-23  -  Nyhet

Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015

Syftet med detta dokument är att • förklara riskbaserat tänkande i ISO 9001 • bemöta uppfattningar om och oro för att riskbaserat tänkande ersätter processinriktning • bemöta oro för att förebyggande åtgärd har tagits bort från ISO 9001 • i enkla termer förkl… Läs mer »

2016-06-23  -  Nyhet

Vägledning för införande av ISO 9001:2015

Det här vägledningsdokumentet har tagits fram av ISO:s kvalitetsledningskommitté för att hjälpa användare av ISO 9001 att förstå frågeställningar kopplade till övergångsperioden då både ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 existerar samtidigt (dvs. 15 sep. 2015 – 15 sep… Läs mer »

2016-06-23  -  Nyhet

Processinriktning i ISO 9001:2015

Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla ledningssystem, oavsett typ, storlek eller komplexitet. Läs mer »

2016-06-23  -  Nyhet

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Det här dokumentet förtydligar de nya kraven på dokumenterad information i ISO 9001:2015. Läs mer »

2016-06-23  -  Nyhet

Revidering av ISO 9001:2015 Vanliga frågor (FAQ)

När denna lista utarbetats, har underlag inhämtats från experter och användare av ISO 9001 från hela världen. Listan kommer att revideras och uppdateras löpande för att hållas korrekt och för att ta upp nya frågor, när så är lämpligt. Avsikten är att denna lista sk… Läs mer »

2016-06-23  -  Nyhet

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

Det här dokument innehåller matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 samt mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008. Dokumentet kan användas för att ange var de nya, reviderade respektive borttagna avsnitten finns, liksom var oförändrade avsni… Läs mer »

2016-06-23  -  Nyhet

Mål låter enkelt – men tänk ett extra varv innan du sätter dem

Sätt mål. Se till att de är mätbara och realistiska. Ibland låter det nästan banalt enkelt när diskussioner handlar om att sätta mål. Men Marcus Ihre, projektledare på SIS, varnar för att låta det gå för fort i diskussioner om mål. Olika typer av mål passar för oli… Läs mer »

2016-06-23  -  Nyhet

Hur förändringar hanteras i ISO 9001:2015

Dokumentet förklarar det nya kravet gällande förändring (6.3 Planering av förändring, 8.1 Planering och styrning av verksamheten, 8.3.6 Konstruktions- och utvecklingsändringar samt 8.5.6 Styrning och kontroll av ändringar i
ISO 9001:2015). Läs mer »

2016-06-22  -  Nyhet

”Härodlat” är morgondagens melodi


Om tio år är urban odlare ett av de trendigaste yrkena. Det hoppas Sepehr Mousavi, hållbarhetsstrateg på Plantagon Association och ordförande för SIS kommitté Hållbar livsmedelsproduktion i städer. Läs intervjun med honom om framtidens utmaningar för hållbar li… Läs mer »

2016-06-21  -  Nyhet

Smart motor intresserar Obama och Merkel


Digitalisering kan förbättra produktiviteten i flera hundra miljoner elmotorer världen över. När ABB visade upp sin nya smarta motor på Hannovermässan fick de stor uppmärksamhet. Bland de nyfikna åskådarna märkets bland andra president Obama och förbundskansler… Läs mer »

2016-06-21  -  Nyhet

Efterfrågan på digitala standarder ökar

Verkstadskoncernen Atlas Copco har i mer än hundra år genomsyrats av standarder. Början sattes med skruv och gängmått – nu ställer den digitala utvecklingen nya krav. Läs mer »

2016-06-14  -  Pressmeddelande

Sverige leder experter som utvecklar globala standarder för geodata

ISO har beslutat att SIS, Swedish Standards Institute, ska leda standardiseringsarbetet för geodata - digital geografisk information - framöver. Standarder inom geodata används för att fastställa metoder, verktyg och tjänster för datahantering när det gäller använ… Läs mer »

2016-06-14  -  Nyhet

SIS och ISO tar samlat grepp kring standardisering för Industri 4.0

Den globala standardiseringsorganisationen ISO har startat en strategisk rådgivande grupp som ska se över behovet av standarder för satsningen Industri 4.0. Läs mer »

2016-06-10  -  Nyhet

Luftkvalitet på sjukhus – standardisering pågår

Det finns flera standarder som specificerar krav på ventilation i byggnader för ett bra inomhusklimat. När det gäller hälso- och sjukvårdsutrymmen behövs det ytterligare krav på grund av patientsäkerhet och vissa processer som kräver hygienkontinuitet. Läs mer »

2016-06-10  -  Nyhet

TTIP undanröjer tekniska handelshinder

De transatlantiska förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal, TTIP, ska enligt plan slutföras under 2016. En del av avtalet handlar om att undanröja tekniska handelshinder och enas kring regler och standarder för att underlätta marknadsinträde. Läs mer »

2016-06-10  -  Nyhet

Hållbar livsmedelsproduktion en ödesfråga

Med en allt snabbare urbanisering och en livsmedelsproduktion som lämnar ett stort ekologiskt fotavtryck är hållbar livsmedelsproduktion i städer en ödesfråga. SIS arbetar med verktygen för att stödja den långsiktiga utvecklingen. Läs mer »

2016-06-10  -  Nyhet

Matförsörjning i framtida städer

Odla frukt och grönsaker i städerna, förändra konsumtionsmönstren och minska matspillet. Det är professor Thomas Elmqvists recept för hur livsmedelsförsörjningen ska kunna lösas i den framtid där 70 procent av världens befolkning beräknas bo i städer. Läs mer »

2016-06-10  -  Nyhet

”Robottåget går nu”

Sverige har fått en nyckelroll i den heta, internationella standardiseringen av robotar. I en av arbetsgrupperna är vi en tung aktör, men i de övriga hoppas SIS nu på svensk förstärkning. ”Både företag, myndigheter och intresseorganisationer kan bidra med värdefull… Läs mer »

2016-06-09  -  Nyhet

SIS leder europeiskt arbete inom kvalitet i äldreomsorgen

Nu ska kvaliteten höjas på äldreomsorgen i Europa. En Europastandard ska tas fram för att säkra en trygg och säker omsorg för äldre. SIS kommer att inneha sekretariatet och de länder som förbundit sig att delta i arbetet hittills är Norge, Danmark, Finland, Österr… Läs mer »

2016-06-09  -  Nyhet

Dagens Samhälle: Så får vi kvalitetsäkrad äldreomsorg i hela landet

Thomas Idermark skriver i dag på Världsackrediteringsdagen, på Dagens Samhälles debattsida tillsammans med Peter Strömbäck, Generaldirektör på Swedac, om vår kvalitetsstandard för äldreomsorgen. Läs mer »

2016-06-09  -  Nyhet

Vägledning för ökad tillgänglighet översätts till svenska

Det är först när vi inte kan använda något som vi förstår hur viktigt det är med tillgänglighet. Tillträde till det vi människor skapat för oss, tillgång till information, kommunikation och produkter och tjänster tar vi för givet. Tillgänglighet är kvaliteten som g… Läs mer »

2016-06-07  -  Nyhet

Matcha nyanlända och jobb

Tre frågor till Kerstin Littke, konsult med lång erfarenhet av valideringsfrågor inom gymnasie- och vuxenutbildningen. Hon är också ordförande i SIS arbetsgrupp som ansvarar för att utarbeta en ny standard om validering av individuella kompetenser – något som ska l… Läs mer »

2016-06-07  -  Nyhet

SIS i Almedalen 2016


SIS deltar i Almedalsveckan för att tydliggöra vårt uppdrag i samhället och den roll standarder och standardisering spelar för samhällsutvecklingen. Läs mer »

2016-06-01  -  Nyhet

Exponentiell tillväxt av tekniken

GKN Aerospace med bas i Storbritannien tillverkar komponenter till flygplan och rymdraketer. I över tio år har företaget arbetat med att utveckla olika metoder av additiv tillverkning. Läs mer »

2016-06-01  -  Nyhet

Genombrott för additiv tillverkning

Det var proppen ur när det gäller investeringar inom 3D-skrivare eller additiv tillverkning under 2015. Enligt professor Olaf Diegel, verksam vid Lunds Tekniska Högskola, spenderades det lika mycket på avancerade 3D-skrivare under fjolåret som under de senaste 50 å… Läs mer »

2016-06-01  -  Nyhet

Nya regler för areamätning av husbyggnader

Många bostäder visar sig vara felaktigt uppmätta enligt dagens gällande mätregler. Det kan leda till tvister mellan köpare och säljare med allvarliga ekonomiska och juridiska konsekvenser som följd. Nu är arbetet igång med att uppdatera den svenska standarden för m… Läs mer »

2016-06-01  -  Nyhet

Ny lag i fokus på Rätt Säkerhet

Klockan tickar – om mindre än två år träder dataskyddsförordningen i kraft. Nu väntar bråda dagar för alla företag och myndigheter som ännu inte har satt sig in i den nya lagen. Implementeringen tar tid, konstaterar de experter som deltog i SIS årliga informationss… Läs mer »

2016-06-01  -  Nyhet

Informationssäkerhet – dags att agera mot risker och hot

Informationssäkerhet är ett hett ämne. Trojaner, virus, kapade datorer och cyberskurkar är några av de spektakulära begreppen – kopplade till hot som riskerar att slå hårt mot både företag och myndigheter. Men frågan är större än bara de mest omskrivna hoten. – … Läs mer »

2016-05-30  -  Nyhet

Den människocentrerade organisationen

Företag och organisationer måste arbeta strategiskt med tillgänglighet, användbarhet och andra områden som sätter människors behov i fokus. Det är en av huvudtankarna i en ny ISO-standard som handlar om den så kallade människocentrerade organisationen. Läs mer »

2016-05-24  -  Pressmeddelande

Regeringen satsar tre miljoner på internationell standardisering

Regeringen har fattat beslut om utbetalning av tre miljoner kronor till Sveriges Standardiseringsförbund. Avsikten är att snabba på processen för att kunna åta sig sekretariatsansvar för internationell standardisering på viktiga områden som till exempel digitaliser… Läs mer »

2016-05-12  -  Nyhet

Alla behöver se över sin informationssäkerhet


Dataintrång, cyberattacker, identitetsstölder. Att kunna skydda sina tillgångar i den digitala världen blir allt viktigare. Experterna är eniga: en genomtänkt informationssäkerhet är ett måste. Läs mer »

2016-04-25  -  Nyhet

Miljöfrågorna tar plats i strålkastarljusetErik Lindroth, miljödirektör på Tetra Pak tipsar: Sju råd om hållbarhetsarbete. Läs mer »

2016-04-25  -  Nyhet

Standarder förutsättning för digitalisering

Svensk industri 4.0 var temat för årets SIS-seminarium. Fem intressanta talare gav sin syn på digitalisering och innovation i Sverige och omvärlden. Läs mer »

2016-04-19  -  Nyhet

Miljöpris för utveckling av ISO 26000

Kristina Sandberg och Staffan Söderberg får Miljöpriset av Sveriges Ingenjörer för utvecklingen av ISO 26000 tillsammans med SIS. ISO 26000 är standardiseringsvärldens svar på CSR – och ger företag ett verktyg för hållbar utveckling, skriver Sveriges Ingenjörer i e… Läs mer »

2016-04-12  -  Pressmeddelande

SIS årsredovisning för 2015 publicerad

Årsredovisningen är i dag publicerad. Läs mer »

2016-04-10  -  Nyhet

Nya riktlinjer för webbkarttjänster

Webbkarttjänster blir allt vanligare, men ibland går de inte helt enkelt att kombinera med andra liknande tjänster. SIS projekt för webbkartografi arbetar med lösningar på det problemet. Läs mer »

2016-04-08  -  Nyhet

Seminarium kring kvalitetsledningsstandarderna i hälso- och sjukvården

Den 16 juni anordnar SIS ett kostnadsfritt seminarium där vi berättar om hur kvalitetsledningsstandarderna SS-EN 15224 och SS-EN ISO 13485 hänger ihop. Läs mer »

2016-04-08  -  Nyhet

Ny vägledning för medicintekniska engångsprodukter som inte kan steriliseras

Det finns produkter som inte kan steriliseras. Det kan bero på att något av de material som ingår i produkten är känsliga för traditionella steriliseringsprocesser. Det kan till exempel handla om vävnadsbaserade produkter, kombinationsprodukter, produkter som inneh… Läs mer »

2016-04-08  -  Nyhet

Kvalitetsledningssystem för medicinteknik i ny utgåva

Det grundläggande för alla medicintekniska produkter är att de är säkra att använda på patienter såväl som för personal. Den nya standarden SS-EN ISO 13485:2016 är ett verktyg som underlättar för tillverkare att upprätthålla kvalitet och säkerhet och eliminera risk… Läs mer »

2016-04-07  -  Nyhet

Lättare att uppfylla säker tillverkning av livsmedelsförpackningar

En svensk översättning av ISO/TS 22002-4 Grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet - Del 4: Tillverkning av livsmedelsförpackningar har publicerats. Den tekniska specifikationen beskriver krav på grundförutsättningar för säker tillverkning av livsmedelsförpacknin… Läs mer »

2016-04-07  -  Nyhet

BIM förändrar byggbranschen

BIM står för Building Information Modelling och handlar om att använda information om byggnader på ett systematiskt och konsekvent sätt genom hela byggnadens livscykel. Det ska ge effektivare byggprocesser och spara kostnader. Utvecklingen av BIM-standarder går sna… Läs mer »

2016-04-06  -  Nyhet

Din nya arbetskamrat är en robot


En ny generation robotar tar plats både i industrin, inom vården och i hemmet. Robotarna är ganska små och inte så starka, kan arbeta bland människor och utföra uppgifter tillsammans med och för dem. Läs mer »

2016-04-06  -  Nyhet

Mål låter enkelt, men tänk ett extra varv innan du sätter dem

Sätt mål. Se till att de är mätbara och realistiska. Ibland låter det nästan banalt enkelt när diskussioner handlar om att sätta mål. Men Marcus Ihre, chef för avdelningen Miljö och hållbar utveckling på SIS, varnar för att låta det gå för fort i diskussioner om må… Läs mer »

2016-04-06  -  Nyhet

Kom igång med ditt informationssäkerhetsarbete

Om du har ett ledningssystem på plats och vill införa ett ledningssystem för informationssäkerhet är det en hel del saker att tänka på. Jan-Olof Andersson arbetar med informationssäkerhet på Polismyndigheten och är även ordförande i SIS kommitté informationssäkerhe… Läs mer »

2016-04-04  -  Nyhet

Så fungerar övergången till nya ISO 9001

Världens största standard, kvalitetsledningssystemet ISO 9001, har släppts i en ny version. Här betonas bland annat ledningens ansvar och vikten av riskanalyser. ”Samtidigt blir standarden mer anpassad för tjänsteföretag”, säger SIS projektledare Tina Bohlin. Läs mer »

2016-03-10  -  Pressmeddelande

Regeringen stödjer SIS kvalitetssäkringsarbete inom vård och omsorg

Regeringen beslutade den 3 mars att bevilja SIS, Swedish Standards Institute ansökan om medel (3 000 000 kronor) under 2016 för att utveckla nationella standarder avseende kvalitetsäkring av verksamhet inom LSS (lagen om särskilt stöd) och HVB-hem (hem för vård ell… Läs mer »

2016-03-03  -  Pressmeddelande

Bioekonomin växer med nya standarder

I år publiceras ett pärlband med standarder för biobaserade produkter som kommer att vara viktiga för vår omställning till ett fossilfritt samhälle. Nu senast släpptes standarden Biobaserade produkter – Livscykelanalys. – Sverige har fått bra gehör för våra åsikter… Läs mer »

2016-02-15  -  Nyhet

Molntjänster ska vara flyttbara – internationella experter samlades hos SIS

I slutet av året väntas ett förslag till en ny standard för molntjänster. Den är inriktad på att molntjänster ska kunna kommunicera och vara flyttbara. – Det ska till exempel vara möjligt att byta leverantör till en rimlig kostnad, säger Joel Fleck II, ordföran… Läs mer »

2016-02-12  -  Pressmeddelande

Internationell standard för ljudlandskap nu på svenska

Olika ljudlandskap kan påverka människors hälsa på olika sätt. I Europa är frågan om ljudlandskap främst förknippad med behovet av att skydda så kallade tysta områden genom EU:s direktiv för omgivningsbuller (2002/49/EC). Inom ISO har man nu tagit fram en standard … Läs mer »

2016-02-10  -  Nyhet

Provning av betong – revideringsarbete startar

Betong är starkt, men inte desto mindre kan man förr eller senare behöva underhålla, reparera och/eller förstärka betongkonstruktionen. De samhällsekonomiska värden som består av betongkonstruktioner – bostäder, kontor, industrier, viadukter och broar etc. – är myc… Läs mer »

2016-02-09  -  Nyhet

Nytt engagemang inom ögonoptik

SIS kommitté Ögonoptik har ett brett ansvarsområde. I kommittén hanteras allt från glasögon, kontaktlinser, oftalmiska instrument och testmetoder till oftalmiska implantat. Läs mer »

2016-02-08  -  Nyhet

Hälsoriskbedömning av kemikalier

Att bedöma hälsorisker av kemikalier är viktigt för att kunna förhindra skadliga effekter av kemikalier på människor. Det ställs krav på hälsoriskbedömningar av kemikalier i olika europeiska regelverk, till exempel Reach, biocidproduktregleringen och växtskyddsprod… Läs mer »

2016-02-08  -  Nyhet

Så kan HVB-branschen själv höja kvaliteten

Den 5 februari publicerades en debattartikel i Dagens Samhälle där SIS tillsammans med Svenska Vård lyfter fram vårt standardiseringsarbete och mål att kvalitetssäkra HVB. Läs mer »

2016-02-05  -  Nyhet

Nya arbeten för ortoser och proteser – var med och påverka

Nu ska flera nya standarder för ortoser och proteser arbetas fram inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Standarderna ska behandla användning, funktion samt klassificering och beskrivning för mjuka ortoser, samt även för ortoser för fötterna.… Läs mer »

2016-02-05  -  Nyhet

Säkrare gånghjälpmedel när standarder revideras

Gånghjälpmedel har en lång historia av standardisering för att nå så stor säkerhet och funktionalitet som möjligt. Nu behövs en översyn av standarder inom området gånghjälpmedel, till exempel kryckor och rullatorer, eftersom utvecklingen av material och utformning … Läs mer »

2016-02-02  -  Nyhet

Människa-maskin i samverkan – nya säkerhetskrav tas fram

Ett nytt förslag till internationell standard för människa-maskin-interaktion har presenterats inom ISO. Förslaget som just nu utvärderas av medlemmarna i den internationella kommittén för maskinsäkerhet syftar till att definiera tryckkrafter och kraftgränser när m… Läs mer »

2016-02-02  -  Nyhet

Nytt arbete startar för tillträde till mobila maskiner

Den internationella arbetsgruppen inom ISO färdigställer just nu standardserien för tillträde till maskiner, en revidering av den befintliga EN ISO 14122-serien. Nu startar ett nytt arbete för tillträde med fokus på mobila maskiner. Läs mer »

2016-02-01  -  Nyhet

”Standarder en del av vårt varumärke”

Standarder har blivit allt viktigare för oss – inte minst vid export. De är en del av vårt varumärke, säger Eva Löfstrand, chef för ledningssystemen på SCA Forest Products. Läs mer »

2016-02-01  -  Nyhet

Externrevisorn – ta hjälp av en utomståendes blick på organisationen

Den externa revisorn är en opartisk bedömare, som har erfarenhet från många olika organisationer. Sträva efter ett öppet samtalsklimat med revisorn, råder Therese Göthberg som är revisor på Svensk Certifiering. Läs mer »

2016-02-01  -  Nyhet

3 frågor till ...

Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor. Läs mer »

2016-02-01  -  Nyhet

Vi utvecklar Sveriges konkurrenskraft

Erik Eklund är ny medlemsansvarig på SIS, och kombinerar uppdraget med att vara chef för omvärldsbevakning och dialog. SIS har öppnat upp för fler att delta i SIS arbete med att utveckla standarder. Läs mer »

2016-01-29  -  Nyhet

Välkommen i hela världen – standard mot mutor

Hittills har företag och organisationer haft en rad riktlinjer och policys som stöd i arbetet mot korruption. Nu kommer också en certifieringsbar internationell standard. Med ISO 37001 får företag, offentlig sektor och ideella organisationer stöd att förebygga, upp… Läs mer »

2016-01-21  -  Pressmeddelande

Svensk industri kan lättare ta tätposition med hjälp av standardisering

– För att realisera nyindustrialiseringsstrategin krävs en nationell kraftsamling. Hos SIS möts svensk industris nyckelaktörer och arbetar fram gemensamma standarder. Sverige kan genom ökad aktivitet inom standardisering lättare ta en tätposition inom de områden so… Läs mer »

2016-01-19  -  Pressmeddelande

Globalt möte om att molntjänster ska kunna prata med varandra

Sverige har en ledande roll i det internationella standardiseringsarbetet inom molnetindustrin. Den 19-21 januari samlas en internationell arbetsgrupp av experter från bland andra Amazon, Microsoft, IBM, Oracle och HP hos SIS, Swedish Standards Institute, för att d… Läs mer »
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext