Nyheter och pressmeddelanden2015-12-16  -  Pressmeddelande

SIS flyttar till nya Hagastaden 2017

SIS, Swedish Standards Institute, har tecknat ett hyresavtal med NCC för kontor vid Torsplan 2 i nya Hagastaden. Inflyttning sker runt årsskiftet 2016/17. SIS bidrar till gemensamma lösningar och standarder som underlättar handel och export men också för den offent… Läs mer »

2015-12-02  -  Nyhet

Tydlig fordonsinformation viktig för räddningstjänsten

När en trafikolycka inträffar är varje minut viktig för att rädda liv. För räddningstjänsten som kommer till olycksplatsen är det viktigt att snabbt kunna fatta rätta beslut för att rädda människor och samtidigt undvika att riskera sina egna liv. Då är det nödvändi… Läs mer »

2015-12-02  -  Nyhet

Standard för e-cigaretter på väg

En ny europeisk standard för e-cigaretter ska tas fram. Den ska bland annat standardisera mätmetoder för e-cigarettvätskan, en vätska som kan innehålla nikotin. Tanken är också att standarden ska reda ut definitioner och begrepp. Läs mer »

2015-12-02  -  Nyhet

SIS bevakar TTIP-förhandlingar

En viktig fråga för SIS är de pågående transatlantiska förhandlingarna om ett handelsavtal. De ska enligt plan slutföras under nästa år, 2016. En del av avtalet handlar om att undanröja tekniska handelshinder och enas kring regler och standarder. Syftet är att unde… Läs mer »

2015-12-01  -  Nyhet

Miljön har ett pris

En ny ISO-standard för monetär värdering av miljöeffekter håller på att tas fram. För företag blir den nya standarden ett sätt att räkna på hur miljöarbete lönar sig. Professor emeritus Bengt Steen är ordförande i SIS arbetsgrupp som driver arbetet i Sverige. Läs mer »

2015-12-01  -  Nyhet

Global standard för fasta och öppningsbara skydd klar

Nu är den nya globala standarden klar för Maskinsäkerhet - Skydd - Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd, SS-EN ISO 14120:2015. Läs mer »

2015-12-01  -  Nyhet

Ny standard för nödstopp publicerad

Nu är den nya standarden för nödstopp publicerad, Maskinsäkerhet - Nödstoppsutrustning – Konstruktionsprinciper, SS-EN ISO 13850:2015. Läs mer »

2015-11-30  -  Nyhet

Sverige pionjär inom brandsäkerhet

Sverige har länge varit ett föregångsland inom området brandsäkerhet. En viktig förklaring är att forskning bedrivits vid högskolor och institut i samverkan med internationella aktörer och med stark anknytning till standardisering. SIS kommitté Brandsäkerhet, SIS/ … Läs mer »

2015-11-30  -  Nyhet

Standarder förbättrar offentliga upphandlingar

Standarder gör offentliga upphandlingar mer tydliga, mer kostnadseffektiva och mer rättssäkra. – Det är jättebra att standarderna finns. Då har vi något att luta oss emot, säger Stefan Persson, ramavtalsansvarig på Kammarkollegiet. Läs mer »

2015-11-30  -  Nyhet

Möbelbranschens intresse för standardisering har ökat

Hur kan standarder underlätta offentliga upphandlingar av möbler? Det var temat för ett SIS-seminarium i Stockholm den 3 november. Nya standarder är på gång inom området och flera idéer kom upp under dagen. Läs mer »

2015-11-29  -  Nyhet

Maskinsäkerhetsdagen lockade många deltagare

SIS maskinsäkerhetsdag var en heldag med föreläsare och seminarier på olika ämnen inom maskinsäkerhet, allt ifrån grundläggande CE- märkning till lite mer djuplodande föreläsningar om säkra styrsystem och framtidens robotar. Läs mer »

2015-11-29  -  Nyhet

Kvalitetsledningsstandarden för hälso- och sjukvård revideras – var med och påverka

Nu ska kvalitetsledningsstandarden speciellt anpassad för villkoren i hälso- och sjukvården revideras. Kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 har nyligen publicerats i ny utgåva och standarden Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården - Krav baserade på EN … Läs mer »

2015-11-29  -  Nyhet

Bättre passform på patientplagg

SIS publicerade nyligen nya utgåvor av standarder för patientplagg. Det är sammanlagt 14 svenska nationella standarder, en för varje plagg som reviderats. Läs mer »

2015-11-29  -  Nyhet

Bättre stöd till personer med kognitiva funktionsnedsättningar

En kognitiv funktionsnedsättning innebär som regel att en person har svårigheter att ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket påverkar det dagliga livet och förmågan att medverka i samhället. Det har saknats standarder för hjälpmedel på kognitionsområdet,… Läs mer »

2015-11-25  -  Nyhet

SIS leder ISO-arbetet med robotar

Från årsskiftet samlas den internationella standardiseringen för robotar och robotutrustning i en ny teknisk kommitté. SIS leder arbetet, och ABB Robotics har ordförandeposten. Läs mer »

2015-11-23  -  Nyhet

Skydda barnen med nya ”barnsäkerhetsbibeln”

Råden i ”barnsäkerhetsbibeln” hjälper tillverkare att ta fram säkrare produkter när produktspecifika standarder saknas. Rapporten är också ett viktigt underlag för alla som arbetar med standarder där barnsäkerhet berörs.
– Vi hoppas att den ska få stor s… Läs mer »

2015-11-20  -  Nyhet

Global uppslutning kring ISO 26000

Franska vingårdar, ett cementföretag i Indonesien och en kommun i Mexiko. Alla använder de ISO 26000, vägledningsstandarden för socialt ansvarstagande och hållbar utveckling. Läs mer »

2015-11-20  -  Pressmeddelande

Större fokus på ledningens ansvar med nya miljöledningssystemet ISO 14001

Den nya versionen av världens i särklass mest använda standard för miljöfrågor, ISO 14001, är här. ISO 14001 är en världsstandard som används av allt från enmansföretagare till stora koncerner. Den nya versionen hjälper till att skapa hållbara affärsmodeller och sä… Läs mer »

2015-10-28  -  Pressmeddelande

Hållbarhetskriterier för bioenergi

Den nya standarden för hållbarhetskriterier för bioenergi ger ett gemensamt ramverk för att bedöma hållbarheten (miljömässig, social och ekonomisk) för alla former av bioenergi. Standarden har en enorm potential att tackla klimatförändringarna samt att främja energ… Läs mer »

2015-10-28  -  Nyhet

5 perspektiv på socialt ansvarstagande

Den 20 oktober träffades 80 internationella experter inom hållbar utveckling och socialt ansvarstagande i Stockholm. På agendan stod bland annat den kinesiska CSR-strategin, mexikanska kommuners hållbarhetsarbete och socialt ansvarstagande inom fransk vinindustri. … Läs mer »

2015-10-27  -  Nyhet

Lättare med lika struktur

Med den nya strukturen för alla ISO:s ledningssystem blir det lättare att arbeta med flera system samtidigt. Nu har också nya ISO 9001 och ISO 14001, som publicerades i september, fått den nya formen. Läs mer »

2015-10-26  -  Nyhet

Träffa SIS på Kvalitetsmässan

Under Kvalitetsmässan i Göteborg den 3-5 november, bjuder SIS in till tre olika seminarier. Dessa handlar om nya ISO 9001 och ISO 14001 samt kvalitet i äldreomsorgen. Vi hoppas träffa dig och många av våra kunder, samarbetspartners och andra nyfikna där. Läs mer »

2015-10-25  -  Nyhet

På gång inom rengöring, desinfektion och sterilisering

SIS kommitté Rengöring, desinfektion och sterilisering är en grupp som har ett brett ansvarsområde. Allt från autoklaver, testmetoder för antiseptiska och desinfektionsmedel, till förvaring och transport av sterila produkter, samt städning på sjukhus för minskad sm… Läs mer »

2015-10-25  -  Nyhet

Genombrott för säkrare transport av nyfödda

Transporter av nyfödda barn i kuvös har länge varit problematiskt på grund av olika system för fastsättning samt olika gas- och elkontakter. Nu är frågan på väg mot en lösning efter att svenska experter i 20 år drivit frågan inom det europeiska standardiseringsorga… Läs mer »

2015-10-23  -  Nyhet

Ny struktur för geodata inom SIS

Nu genomförs flera förändringar inom standardiseringsområdet Geodata på SIS. Den tidigare styrgruppen Stanli och även själva begreppet Stanli har upphört. Verksamheten har nu samlats i SIS kommitté Geodata, SIS/TK 323. Läs mer »

2015-10-22  -  Nyhet

Ny struktur och nya krav i ISO 14001:2015

I den nya utgåvan av ISO 14001 har både struktur och innehåll ändrats. På sikt kommer tillämpningen av ISO:s nya struktur för ledningssystem att ge fördelar för alla som använder någon ledningssystemstandard. Läs mer »

2015-10-22  -  Nyhet

Simma lugnt

…Mille Örnmark, VD för konsultföretaget We Group. Han har länge engagerat sig i säkerhetsfrågor som rör badhus, pooler, lekplatser och spa. Han är också ordförande i SIS kommitté för hemmapooler, SIS/TK 554. Läs mer »

2015-10-22  -  Nyhet

Stort genomslag för hållbarhetsstandard

Vägledningsstandarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000, har snabbt fått ett stort genomslag. – På bara fem år har den blivit nationell standard i 75 länder, säger Staffan Söderberg, vice ordförande i ISO:s efterpubliceringsorganisation. Läs mer »

2015-10-19  -  Pressmeddelande

Nya ISO 9001 gynnar alla branscher

Nu är nya ISO 9001 på svenska här. ISO 9001 är en världsstandard som används av allt från enmansföretagare till stora koncerner. Med tiden har den blivit ett kvalitetsverktyg för både tillverknings- och tjänsteföretag inom alla branscher. Läs mer »

2015-10-18  -  Nyhet

Antal certifieringar fortsätter öka

ISOs årliga statistik över certifieringar mot ledningssystemsstandarder visar på en fortsatt ökning. Standarden för energiledning är återigen den som ökar mest, följd av standarden för livsmedelssäkerhet. För första gången finns statistik med för standarden för kon… Läs mer »

2015-10-18  -  Nyhet

Snart redo att släppa ratten

Automatisk bromsning och adaptiva farthållare var bara början. Nu arbetar forskare inom fordonsindustrin med att vidareutveckla dessa system för förarstöd och aktiv säkerhet till bilar som kan köra helt på egen hand. Läs mer »

2015-10-13  -  Nyhet

World Standards Day

I dag firar vi World Standards Day. Dagen hedrar det engagemang och den ansträngning som tusentals experter inom standardiseringen världen över bidrar med för att utveckla standarder, både nationellt och internationellt. Läs mer »

2015-10-07  -  Pressmeddelande

Standardiseringsfrågorna viktiga för att nå frihandelsavtal mellan EU och USA

– Det är imponerande att de viktigaste länderna i Stillahavsregionen och USA nu kunnat enas runt ett frihandelsavtal, TPP. För att inte tyngdpunkten för den globala utvecklingen ytterligare ska förskjutas bort från Europa måste våra TTIP-förhandlingar med USA k… Läs mer »

2015-10-07  -  Nyhet

Nya ISO 9001 gynnar alla branscher

Världens största standard, kvalitetsledningssystemet ISO 9001, släpps nu i en ny version. Här betonas bland annat ledningens ansvar och vikten av riskanalyser. ”Samtidigt blir standarden mer anpassad för tjänsteföretag”, säger SIS projektledare Tina Bohlin. Läs mer »

2015-10-01  -  Nyhet

Satsning på standardisering i regeringens nya exportstrategi

I regeringens exportstrategi, som presenterades i måndags, är internationell standardisering identifierat som ett viktigt område för Sveriges konkurrenskraft. "Det är mycket glädjande att regeringen i sin exportsatsning uppmärksammat standardiseringens möjlighet… Läs mer »

2015-09-30  -  Pressmeddelande

Ny standard ska säkra kvaliteten på HVB-hem

Nu går flera aktörer samman för att ta fram en svensk kvalitetssäkring av HVB. Vården och omsorgen inom HVB står inför stora utmaningar på kort och lång sikt. Mycket sker i omvärlden som direkt eller indirekt påverkar HVB-verksamhet och genom en svensk standard kan… Läs mer »

2015-09-29  -  Nyhet

Tina Bohlin i intervju om ISO 9001:2015


– Jag är helt övertygad om att användare, certifierade organisationer, revisorer och upphandlare kommer känna att det här är en bättre ISO 9001, som är mer anpassad till vår omvärld och än mer ger effekt på verksamhetsresultat och kundnöjdhet, säger Tina Bohlin… Läs mer »

2015-09-10  -  Nyhet

Brett stöd för standardisering av HVB-hem

SIS startar nu ett arbete för att ta fram en svensk standard för kvalitetssäkring av HVB-hem. – Det blir ett viktigt verktyg för att lyfta kvalitetsfrågorna, säger Dan Nilsson, förbundsdirektör för branschorganisationen Svenska Vård. Läs mer »

2015-09-09  -  Nyhet

22 nya grafiska symboler i publik miljö

Vi har alla ett behov av stöd för att orientera oss i nya miljöer, både när det gäller den fysiska miljön och den som finns på webben. Vägledning finns kanske i form av text och/eller grafiska symboler, men tolkningen kan ge problem. Användning av grafiska symboler… Läs mer »

2015-09-09  -  Nyhet

Materialet påverkar miljön mest

... Ulf Wiklund, Affärsutvecklare, Marknads- och utvecklingsansvarig Miljö på Tyréns. Han är specialist inom miljöfrågor, har mångårig erfarenhet från byggbranschen och är engagerad i SIS kommitté Hållbarhet hos byggnadsverk. Läs mer »

2015-09-09  -  Nyhet

Lika struktur på nya ISO 9001 och ISO 14001

Med den nya strukturen för alla ISO:s ledningssystem blir det lättare att arbeta med flera system samtidigt. Nya ISO 9001 och ISO 14001 kommer på svenska i oktober och följer då den nya mallen. Läs mer »

2015-09-08  -  Nyhet

Skyddsavstånd - nytt arbete startas upp

Skyddsavstånd har ofta stor betydelse för säkerheten vid en maskin, oavsett om maskinen används i en industriell miljö eller till exempel på ett skogsbruk eller byggarbetsplats. Standarden som idag finns inom området publicerades 2008 och har varit ett bra verktyg … Läs mer »

2015-09-08  -  Nyhet

Ett forum för alla som jobbar med maskinsäkerhet – SIS Maskinsäkerhetsdag

I höst sätter SIS fokus på maskinsäkerhet genom SIS Maskinsäkerhetsdag. Dagen arrangeras den 18 november i Göteborg. Det blir seminarier med den senaste informationen på området, bland annat om nya krav och standarder och hur dessa ska omsättas i praktiken. Läs mer »

2015-09-08  -  Pressmeddelande

Sverige först ut med standard för hjärtsäker zon

Över 10 000 människor drabbas årligen av hjärtstillestånd men bara 500 överlever. I dag publicerar SIS, Swedish Standards Institute en ny standard för hjärtsäker zon. Målet är att rädda fler liv. Läs mer »

2015-08-25  -  Nyhet

Strategiska fördelar med nya ISO 14001

Den reviderade versionen av ISO 14001 ställer krav på ett livscykelperspektiv som omfattar större delar av värdekedjans miljöpåverkan. Men förändringarna handlar inte om att uppfinna hjulet. För många företag blir det mer en fråga om att formalisera befintliga ”bes… Läs mer »

2015-07-13  -  Pressmeddelande

Enklare, snabbare och säkrare utbyte av finansiell information

Nu är överföringsformatet XBRL – eXtensible Business Reporting Language – svensk standard. Den nya svenska standarden Elektronisk rapportering och utbyte av finansiell information med XBRL, SS 40100:2015, publicerades i början av juli 2015. Läs mer »

2015-07-07  -  Nyhet

Standarder kan hjälpa välfärdens parter

Kan standarder vara ett verktyg för att lösa problem och utvärdera kvalitet inom välfärdsområdet? – Jag ser det som ett väldigt positivt initiativ, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S). Läs mer »

2015-07-06  -  Nyhet

Stort intresse för nya kvalitetsstandarden


SIS, Swedish Standards Institute, har nyligen lanserat en kvalitetsstandard för äldreomsorgen. Under ett seminarium i Almedalen berördes frågan om hur standarden bäst kan användas. – Den kan bli ett verktyg för allt från verksamhetschefer till pensionärsorga… Läs mer »

2015-07-01  -  Nyhet

Nya ISO 14001 kan stärka kommunernas miljöarbete


Mer än en tredjedel av Sveriges kommuner har ett ledningssystem som omfattar miljöfrågor. – Den nya versionen av ISO 14001 blir troligen ytterligare ett lyft för att bidra till det hållbara samhället, säger Mikael Salo, chefredaktör på Miljöaktuellt.

Läs mer »

2015-06-25  -  Nyhet

Krav på medlemskap tas bort

SIS är inne i en expansiv och föränderlig fas just nu. Organisationen växer och flera nya positioner tillsätts. Läs mer »

2015-06-24  -  Pressmeddelande

SIS i Almedalen

Under Almedalsveckan, den 28 juni - 5 juli 2015, bjuder SIS in till tre olika seminarier. Dessa handlar om nya ISO 9001 och ISO 14001, kvalitet i äldreomsorgen samt hur man förbättrar välfärden med hjälp av standardisering. Vi ser fram emot bra diskussioner och möt… Läs mer »

2015-06-10  -  Nyhet

Bättre skydd mot förfalskade läkemedel

Alla som tar något läkemedel vill vara säkra på att läkemedlet är rätt och inte manipulerat på något sätt. Nu finns en ny standard som syftar främst till att underlätta kontrollen av att läkemedelsförpackningar inte manipulerats. Läs mer »

2015-06-10  -  Pressmeddelande

SIS personcertifiering övertas av SP

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tar över verksamheten för ackrediterad personcertifiering från SIS, Swedish Standards Institute. Övergången sker under juni månad och innebär att SP framöver kommer att erbjuda tjänsten personcertifiering och ta över ansvare… Läs mer »

2015-06-10  -  Nyhet

Marknadskontroll av maskiner

Ett av Arbetsmiljöverkets uppdrag är marknadskontroll av maskiner. Det är myndighetens kontroll av att de produkter som släpps ut på markanden uppfyller gällande krav. Syftet med arbetet är i första hand att garantera säkerhet, hälsa och konsumentskydd. Marknadskon… Läs mer »

2015-06-10  -  Nyhet

Maskinsäkerhet och riskhantering – en guide till hur standarderna hänger ihop

Nu finns två nya tekniska rapporter ute som kompletterar den generella standarden för maskinsäkerhet SS-EN ISO 12100:2010 och som förklarar gränssnitten mot andra standarder. Läs mer »

2015-06-10  -  Nyhet

Ny utgåva av den svenska betongstandarden

Nu finns två nya standarder för betongområdet på svenska. Läs mer »

2015-06-09  -  Nyhet

HVB-hem

Nu startar ett nytt arbete efter ett förslag från branschorganisationen Svenska Vård som innebär att undersöka intresset av att ta fram en svensk standard för kvalitetssäkring av omsorg och vård inom HVB-hem. Läs mer »

2015-06-09  -  Nyhet

Trycksårsprevention – ny standardisering

Ett internationellt standardiseringsarbete för att ta fram standarder för förebyggande av trycksår har inletts. Läs mer »

2015-06-08  -  Nyhet

Nya riktlinjer underlättar personförflyttningar

Nu finns ett nytt verktyg för arbetsgivare och anställda inom hälso- och sjukvården för att förebygga skador vid personförflyttningar. ISOs tekniska rapport publicerades redan 2013, nu finns den översatt till svenska. Läs mer »

2015-06-08  -  Nyhet

SIS i AlmedalenUnder Almedalsveckan, den 28 juni - 5 juli 2015, bjuder SIS in till tre olika seminarier. De kommer handla om nya ISO 9001 och ISO 14001, kvalitet i äldreomsorgen samt hur man förbättrar välfärden med hjälp av standardisering. Vi ser fram emot bra diskussio… Läs mer »

2015-06-05  -  Nyhet

Bättre affärer med samverkan

Det viskas om en ny stjärna på ISO-himlen. Med en brittisk standard som utgångspunkt arbetar SIS med en internationell standard för samverkan i affärsrelationer. Bakom det svenska initiativet står byggkoncernen NCC. Läs mer »

2015-06-04  -  Nyhet

Sårbart samhälle ska bli säkrare

Samhällets sårbarhet ökar. Ett exempel är ökade risker från effekter av klimatförändringar. Ett annat exempel är skydd av samhällsviktiga verksamheter och viktiga samhällsfunktioner, vilka allt oftare styrs genom nätbaserad infrastruktur. En ny ISO-kommitté samla… Läs mer »

2015-06-02  -  Nyhet

Risker är chefens vardag

Risker är ett ämne som rör alla organisationer och alla chefer. En rektor på en skola, en vd för ett bostadsbolag eller en produktionschef vid en tillverkningsindustri – alla måste de hantera saker som kan gå snett. Lars Winberg är säkerhetschef på Danderyds ko… Läs mer »

2015-05-18  -  Nyhet

ISO skulle sticka ut hakan mer

"Kanske borde ISO våga sticka ut hakan mer. Vi har så mycket att berätta." Det sa Rob Steele, ISO:s generalsekreterare, vid ett besök hos SIS nyligen. Läs mer »

2015-04-23  -  Nyhet

Ledningssystem för Facilities Management - Nytt ISO-arbete

Facilities Management är en snabbt växande bransch, inte minst på den globala arenan. Befintliga FM-företag växer över lands- och regionsgränser och helt nya företag äntrar marknaden. Läs mer »

2015-04-22  -  Nyhet

Vattenstandard till nytta för miljöarbete och samhällsplanering

Nyligen publicerades en reviderad version av den svenska vattenstandarden. Standarden möjliggör utbyte av geodata om sjöar, vattendrag, grundvatten och relaterade företeelser samt system av dessa. Den kommer också att vara ett led i nationella och internationella i… Läs mer »

2015-04-22  -  Nyhet

Hjälp till energibesparing i pumpsystem

Pumpsystem används överallt, från att pumpa vatten från en brunn till bränsleinsprutning i bilen eller i olika tillverkningsprocesser inom industrin. Ett problem är att systemen ofta förbrukar mer energi för att fungera än de egentligen behöver. En ny internationel… Läs mer »

2015-04-22  -  Nyhet

Rätt ljussättning för museiföremål

Vårt kulturarv är viktigt att både bevara för framtida generationer och göras tillgängligt för alla. Det är nödvändigt att uppnå gemensamma förhållningssätt till de utmaningar som rör bevarandet av kulturarvet. Nyligen publicerades europeiska riktlinjer som beskriv… Läs mer »

2015-04-21  -  Nyhet

SIS startar upp arbete inom byggkeramik

Inom den europeiska standardiseringen pågår arbete för keramiska byggmaterial. En nystartad svensk kommitté hos SIS är nu med och utvecklar standarderna som tas fram inom området. Läs mer »

2015-04-20  -  Nyhet

Ny ISO-grupp inom bioteknik

ISO-gruppen Biotechnology startade 2013 och ska arbeta med bland annat termer och begrepp inom bioteknik, biobanking, analytiska metoder, bioprocesser och analytiska metoder gällande human-, veterinär- och jordbruksprodukter. Läs mer »

2015-04-20  -  Nyhet

Internationellt arbete för samhällsintegrerade vård- och omsorgstjänster för ”aged societies”

I framtiden kommer andelen äldre att öka i världen och därmed ställa högre krav på våra samhällen. Den brittiska standardiseringsorganisationen BSI har därför föreslagit att ta fram en workshop agreement inom ISO om "Community–based integrated health and care servi… Läs mer »

2015-04-20  -  Nyhet

Vägledning för minimering av luftburen smitta i operationsrum - ny utgåva

Den svenska specifikationen Mikrobiologisk renhet i operationsrum - Förebyggande av luftburen smitta - Vägledning och grundläggande krav har nyligen publicerats i sin andra utgåva. Läs mer »

2015-04-16  -  Nyhet

Ny standard ger högre kvalitet i äldreomsorgen

SIS, Swedish Standards Institute, har utarbetat en kvalitetsstandard för äldreomsorgen tillsammans med ca 50 intresseorganisationer, fackförbund, kommuner och landsting, privata företag, myndigheter och högskolor på uppdrag av Socialdepartementet. Läs mer »

2015-04-13  -  Nyhet

Effektiv kompetensförsörjning förenklar vid rekrytering

Nu börjar arbetet med att uppdatera den svenska standarden för kompetensförsörjning. Med en effektiv kompetensförsörjning blir organisationen attraktiv för såväl medarbetare, kunder och andra intressenter. Organisationen kan också öka sin beredskap och förmåga att … Läs mer »

2015-04-13  -  Nyhet

Bättre djurskydd målet för nytt projekt inom ISO

Nästa år ska ett globalt arbete för att förbättra djurskyddet vara klart. En kommitté inom ISO arbetar med nya riktlinjer för djurskydd. Riktlinjerna ska gälla området livsmedelsproduktion. – Förhoppningsvis kan arbetet bidra till att höja den allmänna nivån… Läs mer »

2015-04-13  -  Pressmeddelande

Designkrav och testmetoder i ny standard för lättöppnade förpackningar

Nu har en ny internationell standard för lättöppnade förpackningar publicerats. I standarden definieras designkrav på en förpackning för att den ska vara lättöppnad. Standarden hjälper företag och upphandlare att ställa krav vid inköp av förpackningar, vilket är ti… Läs mer »

2015-03-24  -  Nyhet

Byggnader som förändrar världen

Arkitektbyrån White är en drivande aktör i hållbarhetsfrågor. Med höga ambitioner och bred kompetens lyckas byrån se till att deras byggnader gör skillnad. – Det gäller att hitta rätt fokus och formulera en gemensam målbild i ett tidigt skede, säger Anna Graaf, h… Läs mer »

2015-02-19  -  Nyhet

Hållbarhet och stolthet går hand i hand på VM i Falun

VM i Falun 2015 som pågår mellan den 18 februari och den 1 mars är certifierat som hållbart evenemang enligt den internationella standarden ISO 20121 som SIS, Swedish Standards Institute arbetat med att ta fram. Arrangörerna upplever att certifieringen gett dem b… Läs mer »

2015-02-16  -  Nyhet

Riktlinjer för att säkra sterilitetsnivå för känsliga produkter

Medicintekniska produkter för engångsbruk som behöver vara sterila, kan ibland förstöras av en steriliseringsprocess. Därför startar nu ett nytt internationellt arbete med ta fram en vägledning för hur dessa medicintekniska produkter ska hanteras. Läs mer »

2015-02-16  -  Nyhet

Ny handledning för kvalitetsledningssystem inom hälso- och sjukvården

Handledning underlätter tillämpning av den nya standarden för ledningssystem inom hälso- och sjukvården. Den uppfyller samtidigt kraven i Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Och den kommer att underlätta vid interna och e… Läs mer »

2015-02-13  -  Nyhet

CE-märkning mot flera direktiv

Ett CE-märke på en maskin anger att maskinen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i de direktiv som är aktuella för maskinen. Vilka maskiner och delar av maskiner ska då CE-märkas och mot vilka direktiv? Läs mer »

2015-02-13  -  Nyhet

Många frågor om molntjänster – nu är begreppen utredda

Molnet är ett begrepp som blivit omtalat under senare år. Men vad innebär olika typer av molntjänster egentligen? En ny standard reder ut de olika termernas betydelse. Begreppen har tidigare varit oklara och det har skapat problem, till exempel vid upphandlingar, e… Läs mer »

2015-02-13  -  Nyhet

Enklare att välja rätt personlig fallskyddsutrustning

Personlig fallskyddsutrustning som selar, bälten och liknande utrustningar används i en rad sammanhang vid arbete där risk för fall föreligger. Personal som utför monterings- och servicearbeten på hög höjd, snöskottare och takläggare är exempel på yrkesgrupper som … Läs mer »

2015-02-13  -  Pressmeddelande

Han tar rodret i SIS

Thomas Idermark är ny vd på SIS från den 16 februari. En av hans prioriteringar är att öka Sveriges inflytande i den internationella standardiseringen. Läs mer »

2015-02-12  -  Nyhet

Från hype till realitet – Standardisering en förutsättning för Internet of Things

SIS standardiseringsexpert Sara Norman var inbjuden att tala på Ny Teknik-eventet Industrial Internet of Things som ägde rum den 11 februari i Stockholm. Intresset för standardisering inom området är stort och deltagarna bestod av såväl företagsledare som experter.… Läs mer »

2015-02-12  -  Nyhet

Strategisk nytta för KPA

I finanssektorn blev KPA Pension AB först i Sverige med att certifieras enligt ledningssystemet för informationssäkerhet, ISO 27001. Att följa standarden ger företaget försprång när kraven höjs från myndigheter och vid upphandlingar. Läs mer »

2015-02-12  -  Nyhet

Gemensamt digitalt språk

Utvecklingen inom IT går blixtsnabbt och det sker en parallell utveckling av olika lösningar i olika företag. SIS har fått i uppdrag av Regeringskansliet att ansvara för IT-standardiseringen i Sverige och samla olika aktörer kring IT-frågor. Läs mer »

2015-02-11  -  Nyhet

Ny utgåva av detaljplanstandarden på remiss

Den nya utgåvan av standarden för detaljplaner har ett nytt angreppssätt som gör det enklare att hantera inte bara detaljplaner som följer dagens regelverk. Standarden ska kunna användas både för äldre regelverk och för kommande förändringer i regelverken. Läs mer »

2015-02-11  -  Nyhet

Effektivare rapportering av byggverksamhet

Sveriges kommuner har skyldighet att löpande rapportera om pågående byggverksamhet till flera olika myndigheter. Både myndigheterna och kommunerna har mycket att tjäna på att rapporteringen hanteras så effektivt som möjligt. Läs mer »

2015-02-11  -  Nyhet

Ny provningsmetod för hjälmar

Nu tas en ny provningsmetod fram för hjälmars funktion. SIS leder den europeiska arbetsgruppen som tar fram standarden som ska ge bättre skydd mot skador. Läs mer »

2015-02-10  -  Nyhet

Svensk standard minskar risk för felkopplingar av medicinska gaser

Nu revideras den svenska standarden för snabbkopplingar för gasuttag för medicinska gaser. Standarden säkerställer att endast gasspecifika kopplingsstycken till snabbkopplingar används. Läs mer »

2015-02-10  -  Nyhet

Rapport om riskbedömning nu på svenska

Nu finns en vägledning till den grundläggande standarden för riskbedömningar, Maskinsäkerhet - Allmänna konstruktionsprinciper - Riskbedömning och riskreducering SS-EN ISO 12100, på svenska. Den fungerar som ett komplement i samband med CE-märkning mot maskindirek… Läs mer »

2015-02-06  -  Nyhet

Så behåller du kompetent personal

Ett internationellt standardiseringsarbete inom Human resource management håller på att utarbeta globala riktlinjer som bland annat ska göra det enklare att anställa och behålla kompetenta medarbetare. Läs mer »

2015-02-06  -  Nyhet

Ett stöd för arbete i projekt

I de flesta branscher kan klimatet ändras från en dag till en annan och flexibilitet har blivit allt viktigare. Det har bidragit till att fler verksamheter nu föredrar projekt framför traditionellt linjearbete. Projekt är tidsbestämda med tilldelade resurser och ha… Läs mer »

2015-02-05  -  Pressmeddelande

Ny europastandard för estetisk kirurgi ställer krav på skönhetsbranschen

Nu är den svenska standarden för tjänster inom estetisk kirurgi klar. I den definieras kvalitetskrav för branschens aktörer. Standarden ställer bland annat krav på kompetens hos dem som utför skönhetsingreppen, deras marknadsföring, riskbedömningar, hantering av ko… Läs mer »

2015-02-03  -  Nyhet

Så gör företagen som har nöjdast kunder

De organisationer som når goda resultat i undersökningar av kundnöjdhet har flera saker gemensamt. Till exempel har de tydliga, öppna erbjudanden till sina kunder. De har också lyft upp kundnöjdhet som ett strategiskt mått genom att exempelvis skapa incitament för … Läs mer »

2015-01-29  -  Nyhet

”Systematisk innovationsledning höjer Sveriges konkurrenskraft”

Satsningar på systematisk innovationsledning skulle kunna höja hela Sveriges konkurrenskraft. Det säger Barbro Lagerholm, projektledare på forskningsinstitutet Swerea IVF. Läs mer »

2015-01-27  -  Nyhet

Jämställd snöröjning

Att snöröjning kan vara en fråga för jämställdhet var det nog inte många som trodde för ett par år sedan. Men allt fler kommuner inser att om de ska kunna ge en likvärdig service till alla invånare kan inte någon verksamhet lämnas därhän - inte ens snöröjning. Läs mer »
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext