Nyheter och pressmeddelanden2013-12-16  -  Nyhet

Sverige leder nytt arbete för arbetsmiljöledning

Sverige kommer att leda det internationella arbetet med att omvandla ledningssystemstandarden för arbetsmiljö, OHSAS 18001 till en internationell standard. Som ISO-standard kommer den att få större spridning och fler användare, vilket förväntas leda till färr… Läs mer »

2013-12-04  -  Nyhet

Nytt ISO-arbete – spårbarhet för skogliga produkter

Nu startar ett internationellt arbete med att skapa en ISO-standard för spårbarhetssystem för skogliga produkter. Läs mer »

2013-11-27  -  Nyhet

Skyddad mot väder och vind

En ny europeisk standard för väderskydd på byggnadsställningar kommer under nästa år. Sverige och SIS leder arbetet med standarden. Syftet är framförallt att skapa en säker arbetsmiljö. Läs mer »

2013-11-25  -  Nyhet

Subcontractor 2013

SIS fanns på plats under Subcontractormässan i Jönköping 2013. Här kan vi lyssna på hur några av utställarna ser på nästa år. Läs mer »

2013-11-22  -  Nyhet

ISO-standard för svetsbeteckningar ger möjlighet till kostnadsbesparingar

Den reviderade ISO-standarden 2553 för svetsbeteckningar blir klar vid årsskiftet. Standarden leder både till kostnadsbesparingar och högre kvalitet i produktionen, enligt Irene Ericsson, metodansvarig för produktriskbedömning på Scania. – Det blir möjligt att utn… Läs mer »

2013-11-19  -  Pressmeddelande

Hjärtstartare räddar liv – ny standard på gång

Över 10 000 människor drabbas årligen av hjärtstillestånd. Det är avgörande att det finns någon i närheten som är kunnig i hjärt- och lungräddning eller att det finns tillgång till en hjärtstartare. Nu tar SIS, Swedish Standards Institute fram nationella riktlinjer… Läs mer »

2013-11-18  -  Nyhet

Förändringar i standarder för ISO-toleranser

Det har gjorts en viktig ändring i standarderna för ISO-toleranser. Genom ändringen finns nu bara ett system för ISO-toleranser vilket minskar risken för missförstånd. Läs mer »

2013-11-18  -  Nyhet

Lena Ek beskriver värdet av standardisering på seminarium hos tankesmedjan Fores

På ett seminarium om hållbar kemiindustri hos tankesmedjan Fores kom frågan om standarder upp. Miljöminister Lena Ek, som var en av deltagarna, svarade med att beskriva nyttan med standardisering: Läs mer »

2013-11-14  -  Nyhet

Säkrare arbetsliv med standarder för tryckkännande skyddsanordningar

Nu finns tre nya globala ISO-standarder för tryckkännande skyddsanordningar. En tryckkännande skyddsanordning känner av närvaron av en person med hjälp av trycket från personens kropp. Det leder till en signal som försätter en maskin i ett säkert läge, så att den s… Läs mer »

2013-11-05  -  Nyhet

SIS samordnar nationell it-standardisering

Sverige ska bli bättre på att dra nytta av standardiserade it-lösningar och vara med och leda utvecklingen inom EU. SIS får i uppdrag att samordna och öka användningen av it-standarder inom stat, kommun och landsting. Läs mer »

2013-10-18  -  Nyhet

Säkrare drogtester med nytt svensk initiativ

Snabbtester som ska påvisa om en person tagit en drog används ofta i vissa delar av vården. Resultaten ligger till grund för många viktiga både medicinska och juridiska beslut och som har stor påverkan för den som testas. Därför är det viktigt att snabbtesterna är … Läs mer »

2013-10-11  -  Nyhet

Nya krav på diskmaskiner ger bättre livsmedelshygien

Nu startar ett europeiskt arbete för att enas om hur diskmaskiner ska tillverkas för att uppnå en säker livsmedelshygien och en lägre miljöpåverkan. Läs mer »

2013-10-08  -  Nyhet

SKF är en veteran på standarder

Industrikoncernen SKF är ett framgångsrikt svenskt exempel på hur innovationer och standarder har gått hand i hand. ”Standardisering har alltid varit en fundamental del i företagets utveckling”, säger Magnus Olofsson, standardiseringschef på SKF. Läs mer »

2013-10-08  -  Nyhet

Hållbar produktion med hjälp av standarder i Asien och Afrika

Globala standarder kan hjälpa utvecklingsländer att öka sin handel med omvärlden. Därför deltog drygt 60 personer från 13 afrikanska och asiatiska länder på ett möte med en rad aktiviteter som anordnades av SIS i Stockholm i slutet av september. Läs mer »

2013-10-03  -  Pressmeddelande

Gemensamma spelregler för modern spårväg i Sverige och Europa

Nu startar SIS, Swedish Standards Institute och Spårvagnsstäderna ett arbete med att se över vilka behov Sverige har av nya standarder för moderna spårvägar. Sverige har även stora möjligheter att vara med och påverka hur Europas framtida spårvägar ska se ut. Läs mer »

2013-09-30  -  Pressmeddelande

Nu blir det enklare att jämföra molntjänster

Nu börjar arbetet med en global standard som ska göra det enklare att förstå vilken servicenivå en molntjänst innehåller. Det ska bli ett ramverk som både leverantörer och kunder kan utgå ifrån vid till exempel upphandlingar. SIS, Swedish Standards Institute samlar… Läs mer »

2013-09-26  -  Nyhet

Underhåll och utbildning ger säkrare maskiner

Det kommer att bli svårare att gå förbi säkerhetsutrustningen kring maskiner för att snabbt lösa ett fel. Det är ett resultat av revideringen av standarderna inom maskinsäkerhet. Förhoppningsvis kommer det att leda till färre arbetsplatsolyckor. Läs mer »

2013-09-26  -  Nyhet

ISO 55000 – ny standard för effektiv förvaltning

Stora värden finns knutna i tillgångar som fastigheter, fjärrvärme och fabriker. Snart finns ett nytt ledningssystem som gör det lättare att förvalta resurserna på ett optimalt sätt. ISO 55000 lanseras om ett par månader och passar både små och stora organisationer… Läs mer »

2013-09-26  -  Nyhet

XPRES – här utvecklas framtidens produktionsteknik

Lättare, starkare och mer resurssnåla material. Flexiblare produktionsprocesser. KTH:s forskningslaboratorium XPRES utvecklar framtidens produktionsteknik. Det sker i samarbete med bland andra det internationella standardiseringsorganet ISO. Läs mer »

2013-09-26  -  Nyhet

Adderande tillverkning får internationella standarder

Tandimplantat, bränslemunstycken, skiftnycklar, kapsylöppnare och konstgjorda höftledskulor. Användningsområdena för adderande tillverkning är närmast oändliga. Standarderna är än så länge få. Men ett arbete med att ta fram standarder för adderande tillverkning påg… Läs mer »

2013-09-19  -  Nyhet

Kvalitetsledning stöd för Volvo i Kina

Kristina Friberg processägare för Critical Concern Action Process på Volvo Car Group och som jobbat med kvalitetsledningssystem sedan 1989. – Ledningssystemen har varit till stor hjälp för de nya kinesiska ägarna, säger hon. Läs mer »

2013-09-12  -  Nyhet

Smartare svetsning

Snart finns en ny standard för svetsbeteckningar klar. Standarden, som är global, håller just nu på att omarbetas. I samband med detta finns ett förslag från svensk sida hur utrustning och kompetensen hos dem som arbetar med svetsning kanutnyttjas mer effektivt. Ge… Läs mer »

2013-09-05  -  Nyhet

Miljöteknik på Obamas agenda – Nu tas internationell standard fram

Inom den globala standardiseringsorganisationen ISO startar nu ett arbete för verifiering av miljöteknik, samt utvärdering av miljöprestanda. Det kommer bli enklare för företag och organisationer att använda enhetliga regler och principer. SIS samlar nu svenska int… Läs mer »

2013-08-27  -  Pressmeddelande

Standarder skapar hållbara städer

Halva världens befolkning bor i städer och 2 miljarder fler kommer att ha flyttat till en storstad år 2050. I framtiden behöver våra städer vara både smartare och mer hållbara för att klara den här utvecklingen. Nu samlar SIS de företag och organisationer som vill … Läs mer »

2013-08-19  -  Nyhet

Spillskydd får nationell standard

Spill av olika ämnen som olja och kemikalier sker dagligen, både vid normal drift och vid tillbud och olyckor. Därför behöver företag som använder olja och kemikalier ha en god beredskap för att hantera spill i sin dagliga verksamhet. Beredskapen för spill berör bå… Läs mer »

2013-08-19  -  Nyhet

SIS och Konsumentverket samarbetar för tydligare hantverkstjänster

Hur konsumenten och hantverkaren samarbetar, både före, under och efter arbetets utförande varierar mycket och tvisterna är många. Nu startar SIS arbetet med att ta fram en standard som både konsumenter och hantverkare ska kunna referera till. En standard kan till … Läs mer »

2013-07-07  -  Nyhet

Jordbruksverket och LRF berättar om seminariet som vann "Hållbart evenemang i Almedalen 2013"

Vi kan äta båda gott och hållbart. Det visade LRF och Jordbruksverket med sitt evenemang ”År 2050 är klimatfrågan löst – vad äter vi då?”, som vann SIS pris som Almedalens mest hållbara evenemang 2013. Läs mer »

2013-07-05  -  Pressmeddelande

LRF och Jordbruksverket vann utmärkelsen ”Hållbart evenemang i Almedalen 2013”

Idag delade SIS, Swedish Standards Institute ut ett pris för hållbart evenemang i Almedalen. Årets vinnare är LRF och Jordbruksverket. Deras seminarium om klimatsmart mat för framtiden var genomtänkt och inspirerande för andra arrangörer. Juryn tog fasta på kombina… Läs mer »

2013-07-04  -  Pressmeddelande

Tre slutnominerade till utmärkelsen ”Hållbart evenemang i Almedalen 2013”

Fredagen den 5 juli delar SIS ut pris till ett hållbart evenemang i Almedalen. Priset går till en arrangör som visar ett genomtänkt och inspirerande koncept som tar ansvar för sitt evenemangs påverkan på människa och miljö. Läs mer »

2013-07-02  -  Pressmeddelande

Vem vinner utmärkelsen ”Hållbart evenemang i Almedalen 2013”?

Fredagen den 5 juli delar SIS ut pris till ett hållbart evenemang i Almedalen. Priset går till en arrangör som visar ett genomtänkt koncept som tar ansvar för sitt evenemangs påverkan på människa och miljö. Läs mer »

2013-05-15  -  Pressmeddelande

Eurovision Song Contest följer standard för hållbara evenemang

Malmö stads arbete med Eurovision Song Contest miljöcertifieras enligt samma standard som OS i London, den globala standarden ISO 20121. Standarden är en hjälp för arrangörer att få med alla aspekter i hållbarhetsarbetet. SIS, Swedish Standards Institute har lett d… Läs mer »

2013-04-11  -  Nyhet

Globalt arbete för bättre kundkontakter

Vill du vara med och arbeta fram en global standard för arbetet i kundkontaktcenter? SIS söker fler deltagare i arbetet som vänder sig till alla företag, organisationer och myndigheter som på något sätt arbetar med kundkommunikation i form av kundservice, telefonfö… Läs mer »

2013-03-25  -  Pressmeddelande

Ny standard ger bättre digitala trygghetslarm

Idag fungerar trygghetslarm från olika leverantörer på olika sätt vilket gör att systemen inte kan prata med varandra. Nu börjar SIS, Swedish Standards Institute arbetet med att utveckla standarder för digitala IP-protokoll som ska ersätta de analoga protokoll och … Läs mer »

2013-02-07  -  Nyhet

Globalt arbete för djurskyddsfrågor

Nu startar ett globalt arbete för att förbättra arbetet med djurskyddsfrågor i samband med handel. Målet är att enas om en beskrivning av hur företag och organisationer ska kunna hantera djurskyddsfrågor. Det färdiga dokumentet blir ett stöd för alla verksamheter s… Läs mer »

2013-01-30  -  Nyhet

Standarder för bättre bevishämtning på brottsplatser

Nu startar ett nytt europeiskt arbete med att ta fram standarder inom kriminalteknik. Arbetet kommer att omfatta hela processen från bevishämtning på brottsplatsen till användning av kriminaltekniska data. Sverige deltar från början. Läs mer »

2013-01-28  -  Pressmeddelande

Så får företag bättre service av kommuner

I en kommun finns ofta en funktion som kallas ”företagslots”. Tanken är att företagare ska få samma stöd oavsett vilken avdelning eller person på kommunen som först kontaktas. Nu finns en svensk standard för hur företagslotsningen ska fungera i praktiken och vilken… Läs mer »

2013-01-14  -  Pressmeddelande

Standarder för miljösmarta förpackningar

Nu finns nya globala standarder om förpackningars miljöpåverkan. Redan vid utformningen av en ny förpackning ska miljöaspekterna med. Standarderna tar upp optimering av förpackningssystem och hur förpackningar bäst kan återanvändas, återvinnas eller bli till ny ene… Läs mer »
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext